Skip to main content

Vejledning om behandling afidrætsskader med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

27. apr. 2007
2 min.

På baggrund af debatten om brugen af perorale nonsteroide antiinflammatoriske (NSAID) lægemidler i forbindelse med idræt, finder Sundhedsstyrelsen anledning til at præcisere, hvornår og hvordan det er hensigtsmæssigt at anvende midlerne til behandling af idrætsskader.

Ved akutte skader (muskel-, ligament- og seneskader, samt frakturer) bør der ikke behandles med perorale NSAID. Midlerne bør kun i enkelte tilfælde anvendes kortvarigt (få dage) til smertelindring. Nyere undersøgelser tyder på, at der kun er en beskeden effekt på helingsprocessen initialt, mens helingen på længere sigt hæmmes.

Paracetamol bør være førstevalg til smertelindring, såfremt der ikke er kontraindikationer.

Ved overbelastningsskader i form af inflammationstilstande (bursitis, tendinits etc.) kan midlerne anvendes, men behandlingen bør være så kortvarig som mulig, helst kun få dage, på grund af risikoen for bivirkninger.

Midlerne bør ikke anvendes ved stressfrakturer, da helingen på længere sigt nedsættes.

Ved kroniske skader i form af slidgigt kan midlerne anvendes, idet de har dokumenteret effekt på smerter og hævelse, men risikoen for bivirkninger ved langtidsbrug skal opvejes mod effekten.

Inden behandlingen med perorale NSAID iværksættes af lægen, skal lægen optage en omhyggelig anamnese, herunder indhente oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, specielt mavesår og hjerte-kar-sygdomme, og der skal foretages en omhyggelig objektiv undersøgelse. Hele konsultationen skal journalføres i henhold til gældende regelsæt. Patienten skal endvidere informeres om virkning og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk findes flere oplysninger om risikoen ved brug af NSAID.

Kontorchef, overlæge Anne Mette DonsAfdelingslæge Helle L. JohansenSundhedsstyrelsen, den 18. april 2007.