Skip to main content

Velkommen til Lægemøde 2018

I 2018 afholdes Lægeforeningens årlige Lægemøde i Kolding,
den 20.-21. april. Her mødes foreningens repræsentantskab og drøfter
og tager stilling til fælles stands- og sundhedspolitiske spørgsmål. Lægemødet er åbent for alle medlemmer.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

19. feb. 2018
1 min.

Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet bliver et af årets hovedtemaer. Repræsentantskabet skal diskutere, hvordan Lægeforeningen kan kvalificere arbejdet med kvalitet til gavn for patienterne - især det lokale kvalitetsarbejde på afdelingerne og i praksis. Formålet med temaet er også at repræsentanterne bliver inspireret til kvalitetsarbejdet, så de kan virke som ambassadører på det sted, hvor de arbejder til daglig. Psykiatri er også et tema på årets Lægemøde. Lægeforeningen vil præsentere repræsentantskabet for et nyt psykiatriudspil, som skal debatteres og vedtages lørdag den 21. april.

De seneste fire år har Lægeforeningen arbejdet med selvjustits blandt læger. I forlængelse af drøftelser og beslutninger på de seneste Lægemøder foreligger der nu et forslag til Lægeforeningens Etiske Principper, som repræsentantskabet skal tage stilling til.

På Lægemødet skal der også aflægges mundtlig beretning. Her vil der være lejlighed til at diskutere væsentlige og aktuelle emner som f.eks. tilsyn med læger.

Jeg glæder mig meget til årets Lægemøde med gode debatter, oplæg og socialt samvær med en masse kolleger fra hele Danmark.

Velkommen til Lægemøde 2018. À