Skip to main content

Velskrevet kittelbog om kardiologiske tilstande

»Kardiologiske tilstande, 1. udgave« er den nyeste bog i FADL’s Forlags kittelbogserie. Bogen er velskrevet og fungerer som et lettere alternativ til de klassiske lærebøger, skriver anmelder Per Lav Madsen.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Per Lav Madsen, overlæge, dr. med, forskningslektor, Københavns Universitet og Kardiologisk Afdeling S103, Herlev-Gentofte Hospital. interessekonflikter: ingen

21. nov. 2022
3 min.

»Kardiologiske tilstande« er en lille bog i FADL’s Forlags kittelbogserie. Kardiologi er blevet komplekst, selvom problemerne med diagnose og akut behandling har været de samme i adskillige år, og det er derfor rart for en student eller ung læge, der første gang arbejder på en kardiologisk specialafdeling, at få en introduktion og at have en bog at støtte sig til. Det var imidlertid hurtigt let at se, at »kittelbogen« nok mest er en kort introduktion, kort før man starter sin ansættelse. Jeg satte mig for at se, om jeg kunne læse den på en eftermiddag og en aften, og det kunne jeg.

Fakta

Fakta

Man kan mærke, at forfatterne allerede har undervist mange studenter og unge læger. De fleste afsnit og kapitler er fortalt »lige ud ad landevejen« og er nok stort set den historie, som forfatterne allerede fortæller, når de sidder over for en ung student eller ung læge: Det her er vigtigt, og det her og det her, det der er ikke så vigtigt! Afsnittet om iskæmisk hjertesygdom er ret godt og også afsnittet om arytmi, her kan man virkelig høre, at forfatteren har »trænet sin fortælling«. En mindre anke er her, at man jo overordnet ikke initialt ser patienter med »iskæmisk hjertesygdom«, man ser en patient i skadestuen med »ondt i brystet«, og jeg synes, der – om end der er gode råd om i journalen at huske at beskrive præcist, hvor i brystet man har ondt, og hvad der kan forværre det – skulle have været en beskrivelse af, hvordan angina pectoris forekommer.

På samme måde kunne der mangle et flow chart, der fortæller om dyspnø, selvom ortopnø og bendopnø er beskrevet under hjertesvigt. Og der mangler helt klart et kapitel om synkope!

Kjell Håkanson og Alba Sigfredsson (hhv. reservelæge og lægestuderende ved Kardiologisk Afdeling S, Herlev-Gentofte Hospital) har også læst bogen. Kjell Håkanson skriver, at »kardiologiske tilstande er koncis og velskrevet, men er dog ikke en kittelbog i klassisk forstand, da den ikke går i dybden med præparatvalg eller andre her og nu-valg, som skal træffes i løbet af en travl vagt«. Alba Sigfredsson skriver, at: »Bogen bedst fungerer som alternativ eller supplement til de klassiske lærebøger. For i hverdagen at kunne slå cardio.dk eller mine andre kittelbøger af pinden mangler jeg dog mere konkrete kliniske tilgange til og specifik behandling af de kardiologiske lidelser«.

Måske skal anden udgave (for jeg håber, at bogen bliver fulgt op, da det er et godt initiativ, redaktionen har taget) have kapitler om 1) brystubehag, 2) dyspnø og 3) synkope (så har man vist dækket indgangsvinklen for 90% af de akutte kardiologiske problemer), og der kunne være tabeller med medicindoseringer. Samlet vil vi dog anbefale, at studenter og unge læger, der skal starte på vores afdeling, har læst bogen inden. Bogen er velskrevet, og den kan læses på en weekend!

Læs flere anmeldelser.