Skip to main content

Vi er stolte af at være udvalgt

Fra den ene dag til den anden skulle Ortopædkirurgisk Afdeling på Farsø Sygehus aflyse alle planlagte operationer. Og en stor del af personalet skal for en tid arbejde på andre sygehuse.

Ledende overlæge Poul Hedevang Christensen har leveret en stor del af sine læger og sygeplejersker på Ortopædkirurgisk afdeling i Farsø til det nordjyske corona-beredskab. Selv bliver han, så det hele er klar, når de vender tilbage efter udbruddet. Foto: Lars Horn.
Ledende overlæge Poul Hedevang Christensen har leveret en stor del af sine læger og sygeplejersker på Ortopædkirurgisk afdeling i Farsø til det nordjyske corona-beredskab. Selv bliver han, så det hele er klar, når de vender tilbage efter udbruddet. Foto: Lars Horn.

Anne Steenberger as@dadl.dk

12. mar. 2020
3 min.

Kl. var 14. Dagen var tirsdag, hvor Danmarks top med statsministeren i front om formiddagen havde holdt endnu et pressemøde om Corona-virus, hvor budskabet var: Antallet af coronavirussmittede går kun én vej, opad.

Coronaberedskabet var kommet ind i den fase, hvor hospitaler skal lægge aktiviteter om og personalet gøres klar til, at corona-smittede patienter bliver indlagt.

Beskeden kl. 14 til ledende overlæge Poul Hedevang Christensen på Ortopædkirurgisk Afdeling på Farsø Sygehus var, at de patienter, der var planlagt til operation næste dag på hans afdeling, skulle aflyses. Det var fire hofte-operationer, fire knæoperationer og to skulderoperationer. Disse patienter - og mange flere i den kommende tid - må vente med at blive opereret til epidemien er drevet over – regeringen har netop suspenderet behandlingsgarantien.

Beskeden var en del af udmøntningen af Aalborg Universitetshospitals coronaberedskab, der blandt andet indebærer, at hospitalets nyåbnede pandemiafsnit skal bemandes. Der bliver flyttet rundt på personalet på alle nordjyske sygehuse, så pandemisafsnittet har mulighed for at stå med de bedst kvalificerede medarbejdere.

Store konsekvenser

Selvom beskeden havde store konsekvenser for Poul Hedevang Christensens arbejdsplads og betød en masse møder og planlægning, tog han det med ro.

»Jeg er kun glad for at vi kan stille op. Vi er med til at stille et beredskab i denne situation. Jeg kan kun være stolt over, at de synes, vi er gode nok til at være med til at løse denne opgave«, siger han.

Med aflysningerne af de planlagte operationer er der frigjort læger og sygeplejersker og sosuassistenter fra operationsgang, ambulatorier og fra sengeafdelingen. Fra på mandag skal de ikke køre til Farsø, som de plejer, men til Hjørring, Thisted eller Aalborg. Her skal de arbejde i anæstesien, på operatonsafdelinger eller på sengeafdelinger med videre. Herfra høster man så de læger og sygeplejersker, der er bedst kvalificeret, og flytter dem til pandemiafsnittet, forklarer Poul Hedevang Christensen.

Det handler om at bestykke det nye Pandemiafsnit med personale. Det sker blandt andet med personale fra sengeafdelingen og fra anæstesiafdelingen her på Farsø.

Derudover foretager det nordjyske sundhedsvæsen nogle større rokader for at få brikkerne til at falde på plads, så pandemiafsnittet fyldes op. Personale fra Farsø flytter til afdelinger og aflaster dem, sådan så personale med de rette kvalifikationer herfra rykker ind på pandemiafsnittet, forklarer Poul Hedevang Christensen. Der vil fx være læger, der har større viden om medicinske patienter, det kan være yngre læger, dr lige har været på medicinsk afdeling som led i deres uddannelse, forklarer han.

Personalet tog meddelelsen på forskellig vis, nogle var skeptiske og nogle var bange.

»Men da vi fik talt om, at det havde en større betydning og vi nok skulle tage hensyn til særlige behov, så var de ok med det. De fleste var nysgerrige og ville sådan set bare i gang,« siger Poul Hedevang Christensen.

Hvad har du tilbage?

»Visse afdelinger bliver delvist affolket, så vi vil køre med nedsat aktivitet, hvor meget er ikke på plads.«

På det tidspunkt, hvor Ugeskriftet talte med Poul Hedevang Christensen, var det endnu ikke klart, om de kunne beholde den ambulante aktivitet på Farsø. Det håbede han. Han forventede desuden at kunne fortsætte forundersøgelser.

Selv bliver han på Farsø.

»Jeg skal styre det, så vi er klar til at køre fra dag et, når vores personale vender tilbage.«