Skip to main content

»Vi læser og læser - men man kan ikke lære alt ...«

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk

17. jun. 2011
3 min.

07.00 Efter morgenbadet og morgenmaden smører jeg madpakke - en stor, der kan holde hele dagen - og laver en kande te. Så cykler jeg ud på sygehuset, hvor jeg møder min læsemakker i et grupperum.

08.15 Embedseksamen ved SDU ligner ikke det, de har i Aarhus og København. Vi har én dag med 13 skriftlige opgaver med 15 minutter til hver, og den følgende uge to mundtlige dage med ca. 20 cases i alt - med skuespillere, fantomer osv. Op til den skriftlige eksamen gennemgår vi stakke af eksamensopgaver i hele pensum, som er stillet ved de seneste embedseksaminer.

09.00 En opgave om makrocytær anæmi. Vi snakker om årsagerne til den type anæmi og om, hvilke yderligere blodprøver vi vil bestille. Og her har vi en ny sygehistorie om en patient med diabetes og forhøjede lipider i blodet. Vi diskuterer, hvilken medicin patienten skal behandles med, og hvordan man screener for komplikationer i forhold til diabetes, og hvilke råd vi kan give patienten til at forbedre sin situation nu, da han har fået diabetes.

10.45 Vi stopper op og brokker os lidt over, hvor frustrerende denne periode er - vi synes, vi læser og læser. Men man kan ikke læse det hele. Man kan ikke nå at lære alt - men der kan komme spørgsmål i alt. Et par cases mere. En status epilepticus, hvor vi snakker om observation og behandling. Sådan fortsætter det resten af formiddagen.

12.15 En af pigerne fra semesteret stikker hovedet ind og spørger, om vi skal spise frokost. Det vil vi meget gerne. Vi tager den medbragte mad udenfor og sætter os i kantinens gård, fordi vejret er så godt. Det er også dejligt at snakke med andre mennesker - efter at undervisningen sluttede 19. maj, ser man pludselig ikke folk mere. Man sidder bare alene med sin læsemakker, hvor man ellers er vant til at se alle veninderne hver dag.

13.00 Vi er tilbage ved læsningen, og nu handler det om en patient med sepsis. Vi skal diagnosticere, vurdere undersøgelsesresultater og snakke om, hvad vi skal behandle patienten med. Derefter kigger vi på ekg'er i forbindelse med næste case: en patient med mistænkt dyb venetrombose. Vi snakker om yderligere undersøgelser og ekg-forandringer.

14.15 Vi holder pause og begiver os så over til vores kliniske færdighedslaboratorium. Der er »åbent laboratorium«, så man kan komme og gå, hvis man bare har tilmeldt sig.

15.15 Vi øver os i de praktiske færdigheder, vi kan blive eksamineret i, såsom kateteranlæggelse, oftalmoskopi, gynækologisk undersøgelse og lumbalpunktur. Jeg har været instruktor i færdighedslaboratoriet, så jeg har undervist i nogle af de kliniske procedurer. Jeg hjælper min læsemakker med at få indøvet færdighederne - undtagen det, jeg ikke har undervist i og selv har brug for at opfriske - der hjælpes vi ad.

17.00 Jeg har fri for i dag og cykler hjem. Her får jeg løbetøjet frem og løber en tur. Det er godt at få koblet lidt af og være ude i frisk luft, når man har siddet på den flade hele dagen.

19.30 Efter badet spiser jeg aftensmad alene og ser lidt tv. Min kæreste arbejder i Roskilde for tiden, så vi ses kun i weekenderne.

21.15 Jeg har fået energi nok til at samle op på dagens hængepartier.

22.30 Jeg slutter læsningen og går i seng - med en pædiatribog.