Skip to main content

Vi skal holde fast i en faglig debat om 1813-telefonen

Formand for Lægeforeningen
Mads Koch Hansen

31. jan. 2014
2 min.

Læger skal ikke ringe til Region Hovedstadens akuttelefon uden lægelig grund. At det naturligvis er fuldstændig uacceptabelt, er så indlysende, at man skulle tro, at der aldrig ville være behov for at sige det. Men det er desværre et budskab, som Lægeforeningen har måttet gentage mange gange i de seneste uger.

Baggrunden er nok velkendt for de fleste: Region Hovedstaden indførte nytårsnat en ny akuttelefon med sygeplejersker i front som erstatning for lægevagten. Resultatet var bl.a. ekstremt lange ventetider for patienterne, og både Sundhedsstyrelsen og statsrevisorer var på banen i sagen. Men sagen tog en brat drejning, da Region Hovedstaden meldte ud, at enkelte læger havde ringet til 1813 for at chikanere den ny akutordning.

Nu er opgaven at finde ud af, hvad der er fakta i sagen. Lægeforeningens Lægeetisk Nævn har bedt Region Hovedstaden om at fremsende det materiale, som den har i sagen, for at kunne vurdere, om der er medlemmer, som har overtrådt Lægeforeningens etiske regler. I skrivende stund, to uger efter at Region Hovedstaden gik ud med anklagerne, har Lægeforeningen endnu ikke modtaget fyldestgørende oplysninger om de læger, som regionen mener har chikaneret 1813.

Desværre er der ingen tvivl om, at balladen om 1813-opkaldene alvorligt skæmmer lægers omdømme i befolkningen.

Men det er meget vigtigt, at uheldige enkeltsager ikke afholder læger fra at gå ind i diskussionen om den nye akutordning. For fakta er jo, at der er stadig er massive problemer med 1813-telefonen. Der er stadig ventetid for patienter, som forsøger at komme igennem på telefonen. Det er stadig et problem, at telefonerne ikke tages af praktiserende læger, som har spidskompetence i at vurdere, hvordan der skal følges op på opkald fra patienter. Det er stadig et problem med for mange natlige indlæggelser på børneafdelinger, hvor børnelæger behandler børn med halsbetændelse i stedet for at kunne koncentrere sig om alvorligt syge børn.

Vi har som læger en forpligtelse til at råbe op, hvis vi bliver opmærksomme på forhold, som vi opfatter som sundhedsfagligt uforsvarlige. I den konkrete sag har vi faglige argumenter, som er stærke i sig selv, og dem skal vi fremføre med uformindsket styrke over for politikere og i den offentlige debat.

Lægeforeningen vil fortsat holde skarpt øje med akuttelefonen, og de grundlæggende problemer, der knytter sig til, at Region Hovedstaden har indført en akutordning, som reelt er et eksperiment med 1,7 mio. borgeres adgang til lægehjælp i en stor del af døgnet.