Skip to main content

Vigtig bog kortlægger misbrugets logik

Ny bog om rusmiddelmisbrug egner sig til alle, der ønsker at blive klogere på centrale, faglige og medmenneskelige aspekter i mødet med mennesket bag rusen. Bogen giver et nuanceret billede af afhængighedens kompleksitet, skriver anmelder Marianne Linnet. 

Cover: Dansk Psykologisk Forlag A/S
Cover: Dansk Psykologisk Forlag A/S

Marianne Linnet, behandlingsansvarlig læge. Interessekonflikter: ingen 

23. jan. 2023
2 min.

Fakta

Misbrug i psykologisk perspektiv – mødet med mennesket bag rusen

Bogen til os alle!

Rusmiddelmisbrug rammer alle samfundslag, aldersgrupper, seksuelle orienteringer og faggrupper. Få mennesker har ikke en eller anden berøringsflade til rusmiddelbrug/misbrug.

Bogen er skrevet af en række psykologer, der har mange års erfaring inden for rusmiddelfeltet.  Målgruppen er meget bred: alle, der enten privat eller via deres arbejde møder mennesker med rusmiddelproblematikker. 

Det indledende kapitel handler om afhængighedens logik, der er grundstenen i forståelsen for den enkelte rusmiddelbruger. Temaer som bl.a. skam og skyld, stoffer som følelsesregulering, manglende udvikling af mentaliseringsevne, selvmedicinering, genetik og ambivalens berøres.

Kapitel to kredser om behandlernes rolle. Om vigtigheden af den professionelle relationskompetence og om faglig medmenneskelighed.

De følgende kapitler deler rusmiddelbrugeren op i de voksne og de unge (13-19 år), hvilket er højst relevant bl.a. i forhold til hjernens udvikling og rusmidlernes påvirkning af denne. Det teoretiske grundlag er komplekst med divergerende teorier, økonomiske interesser, myter og egne erfaringer, så det kan være vanskeligt at ekstrahere den evidensbaserede viden. I forhold til de unge er der behov for en særlig behandlingstilgang. Dobbeltbelastning/dobbeltdiagnosticerede udgør en stor gruppe i rusmiddelbehandlingen i og med, at mellem 25 og 50% (afhængig af psykiatrisk diagnose) har et rusmiddelproblem. 

Det sidste kapitel berører den rolle, som pårørende har, både i forhold til rusmiddelbrugeren, de andre pårørende (særligt familien) og den pårørende selv. En af de vigtige pointer er, at man som barn af en rusmiddelbruger kan få behov for hjælp i alle aldre og stadier af livet, og det kan udløses af andre faktorer end rusmiddelproblemet, f.eks. stress på jobbet, udfordringer i kærlighedslivet eller i forældrerollen. 

Alle kapitler indeholder cases, der på forskellig vis understøtter kapitlernes emner. Forskellige teoretiske vinkler berøres. Bogen vil rigtig meget og når også meget på knap 150 sider. Den er velskrevet og vigtig.  For mennesker, der ikke arbejder professionelt med afhængighed, giver bogen et nuanceret billede af afhængighedens kompleksitet, logik og dynamik. For mere erfarne inden for feltet kan man blive mindet om det. 

Jeg får lyst til at referere mange af bogens pointer, hvilket af indlysende grunde ikke kan lade sig gøre. I stedet kan jeg anbefale, at man selv læser den.