Skip to main content

Vil du prøve kræfter med at forske?

18. mar. 2019
1 min.

Der er hjælp at hente i Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, hvis du mangler midler til forskningsprojekter, der kan være relevante for speciallægepraksis.

Afgørende for støtte er, at resultaterne potentielt kan bruges i speciallægepraksis inden for et eller flere specialer.

Du kan få hjælp til at udarbejde en forskningsprotokol samt vejledning om godkendelse fra Datatilsynet og den regionale videnskabsetiske komité. Vejleder kan formidles via Fagligt Udvalg ved at rette henvendelse til FAPS.

Hvordan søger jeg?

Din ansøgning indsendes elektronisk via www.Efond.dk > Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

Er min ansøgning offentlig tilgængelig?

Nej, men Fonden forbeholder sig ret til at offentliggøre oplysninger om de projekter, som ydes økonomisk støtte fx navnet på den projektansvarlige og projektets titel, samt størrelsen på det beløb ansøgeren får tildelt.

Hvem kan søge?

Fondsmidlerne bevilges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis forskningsprojektets formål er relateret til speciallægepraksis og dermed falder inden for fondens formål.

Ansøgningsfrister

Fristen for 1. runde er i år fastsat til den 16. april 2019 kl. 12.00. Fristen for 2. runde i 2019 er 15. oktober 2019 kl. 12.00.

Nærmere oplysninger kan findes på:
www.laeger.dk/kvalitets-og-forskningsprojekter
eller
http://rltn.dk/fonde/praksisfondene/fonden-for-faglig-udvikling-i-speciallaegepraksis