Skip to main content

Virusvarsel for Europa: kan lamme små børn

Et virus beslægtet med polio, som i værste fald kan resultere i lammelser hos små børn, er i udbrud i Europa. Det advarer et internationalt hold af virologer om. I rå tal er der forholdsvis få syge, men stigningen i antallet er markant, og langtfra alle tilfælde bliver diagnosticeret.
Enterovirus D68. (Foto: CDC)
Enterovirus D68. (Foto: CDC)

Antje Gerd Poulsen, antje@videnskabogsundhed.dk

8. dec. 2021
4 min.

Enterovirus D68 (EV-D68) hedder det virus, som lige nu vækker bekymring. Det kan smitte i alle aldre og udløser i de fleste tilfælde milde luftvejsinfektioner, men kan føre til svær lungesygdom. Og de svære tilfælde ses især blandt børn med kroniske lungesygdomme som f.eks. astma. Men også ellers raske børn kan i sjældne tilfælde blive hårdt ramt. Det var tilfældet for et ellers raskt barn i Holland, som i 2014 blev smittet med EV-D68. Barnet kom igennem den akutte infektion, men blev efterfølgende multihandikappet. Det kan altså være den fatale konsekvens af den virusinfektion, som netop nu breder sig i Europa.

I otte europæiske lande er registreret i alt 139 smittede fra januar til midt oktober 2021. Antallet er steget fra 0,2 procent i januar til 0,9 procent i august og til 14 procent i september. Flest smittede var drenge under fem år. Og Wales, Belgien, Frankrig og Spanien har haft flest tilfælde. Stigningen passer med, at smitten plejer at vise sig som sæsonvirus, der topper i september og oktober.

Varianten er i familie med poliovirus, men med en anden smittevej. Mens polio smitter via mund og tarm, smitter EV-D68 primært gennem luftvejene. Symptomerne ligner hos langt de fleste patienter en almindelig forkølelse, men i nogle få tilfælde og især hos børn og unge ses svære komplikationer i form af vejrtrækningsbesvær og neurologiske symptomer som svaghed eller lammelser i arme og ben, sløret tale og behov for mekanisk assistance med vejrtrækning forårsaget af akut lammende rygmarvsbetændelse: acute flaccid myelitis.

Selvom der siden 2010 er set tilfælde af smitten i Europa, var der stort set ingen under coronanedlukningerne. Nu cirkulerer virus altså i Europa for første gang siden pandemien, og der ses en stigning i tilfælde, som overgår sidst, den var her. Det var i 2019, hvor i alt 93 blev konstateret smittet i fem europæiske lande.

Det fremgår af en artikel i det videnskabelige tidsskrift Eurosurveillance.

Figure. EV-D68 detection in Europe, 1 July–14 October 2021 (n = 139)BE: Belgium; ES: Spain; EV: enterovirus; FR: France; IE: Ireland; IT: Italy; NL: the Netherlands; SE: Sweden; UK: United Kingdom.

Virus findes mange steder

Professor i folkesundhed, virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet og forskningschef på Nordsjællands Hospital, Thea Kølsen Fischer, har været med til at skrive artiklen. Hun er medgrundlægger af et europæisk netværk, som overvåger udviklingen: European Non-Polio Enterovirus Network. Og hun frygter, at virus kan forårsage større udbrud efter sidste års længerevarende nedlukninger i de fleste lande.

Forskerne i netværket opdagede i september et stigende antal tilfælde af sygdom forårsaget af enterovis og bad de laboratorier, som er med i netværket, om at undersøge forekomsten af varianten EV-D68.

Der findes 280 enterovirustyper fordelt på syv grupper. EV-D68 blev opdaget i USA i 1962. Det første større udbrud skete i 2014, også i USA. Dengang blev 14 danske børn syge og på verdensplan flere end 2.200. Siden har EV-D68 indgået i overvågningen på Statens Serum Institut. Sygdommen har vist sig at slå hårdere til hvert andet år – hvilket menes at hænge sammen med, at der følger en vis immunitet med et udbrud. Den immunitet forsvinder i løbet af et par år.

Der har således været flere smittede i 2016 og 2018. 2020 derimod var på grund af coronanedlukningen som nævnt ikke præget af virusudbrud. Men det kan faktisk give bagslag, fordi to år i træk med få smittede betyder, at flere vil være sårbare næste gang, der kommer et udbrud.

Sammen med andre eksperter er Thea Kølsen Fischer nu i gang med at sætte et stort overvågningsstudie op for at undersøge udbredelsen herhjemme og i Europa.

Og der er planer om et møde i december, hvor neurologer, børnelæger og andre sundhedsprofessionelle skal gøres opmærksomme på, at luftvejssymptomer hos små børn kan skyldes EV-D68, så evt. lammelser bliver opdaget, udredt og indrapporteret korrekt.

Mødet er på mandag den 13. december via zoom. Tilmelding til møde via mail til anette.vahl@regionh.dk