Skip to main content

YL står ved aftale om fireårsreglen

Journalist Klaus Larsen, kll@dadl.dk

27. nov. 2009
2 min.

»Yngre Læger er imod tvang i videreuddannelsen! Og vi synes ikke, fireårsreglen er en god idé!«

Så var det ligesom slået fast. De fleste havde hørt det før. Men en tredjedel af de tilstedeværende på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 24.-25. november var nyvalgte og for fleres vedkommende selv »ofre« for den kontroversielle regel, som siger, at en nyuddannet læge skal påbegynde sin hoveduddannelse senest fire år efter begyndelsen af den kliniske basisuddannelse (KBU).

Lisbeth Lintz slog imidlertid fast, at YL står ved den aftale, som fireårsreglen blot er en mindre del af, og som også har medført en række store fordele for de yngre læger.

De første møder reglen i 2012

Med aftalen har YL bl.a. været med til at sikre, at der i dag er flere uddannelsesstillinger end før, at der er færre uklassificerede stillinger, at der er intensiveret karriererådgivning og andre fordele.

Endnu er ingen blevet ramt af fireårsreglen. De første vil skulle forcere fireårshegnet i 2012 - og hvad sker der så, hvis man alligevel ikke overholder fristen? Spørgsmålet er blevet stillet ofte nok, og der er nok flere, der vil stille det, mens fristen nærmer sig.

»Jeg ville gerne kunne give et klart svar«, sagde Lisbeth Lintz. Alligevel vil hun ikke stille spørgsmålet alt for højt og tydeligt - for så risikerer man, at beslutningstagere i ministeriet og styrelser føler sig presset til at komme med et klart svar, så der pludselig findes rigide og fastlåste regler, der kan gøre det svært at finde fleksible løsninger for den enkelte læge. Faktisk tyder enkelte formuleringer fra den nuværende sundhedsminister på, at han bevidst holder en kattelem åben.

»Når vi tror på det, er det, fordi ingen ansvarlig sygehusmyndighed kan have interesse i at smide potentielle speciallæger ud med badevandet. Der er speciallægemangel i Danmark. Behovet for flere speciallæger hurtigt er hele formålet med den aftale, som fireårsreglen er en del af«, sagde Lisbeth Lintz.

»Derfor er det Yngre Lægers opfattelse, at man nok skal kunne blive speciallæge i Danmark, selv om man ikke overholder fireårsreglen«, konkluderede hun.

Beretningsdebatten kom næsten udelukkende til at handle om fireårsreglen, som ikke havde mange venner i forsamlingen. Beretningens ord om, at »vi står ved« aftalen, der førte til bekendtgørelsen om fireårsreglen, faldt mange KBU-læger for brystet.

Trods en til tider meget intens debat var der ikke flertal for et forslag om at stryge formandsberetningens formulering om fireårsreglen. Beretningerne blev vedtaget med - som det stærkt blev understreget - »alle de faldne bemærkninger«. Ingen forlod mødet i tvivl om, at fireårsreglen vil fortsætte med at præge diskussionerne i Yngre Læger i overskuelig fremtid.