Skip to main content

Yngre Læge-dag 2007

Formandskabet for Yngre Læger Region Sjælland: Kamilla Nielsen, Philip Bennett og Bue Juvik E-mail: juvik@dadlnet.dk

22. jun. 2007
2 min.

Yngre Læger Region Sjælland holdt lørdag den 2. juni en temadag med titlen Yngre Læge-dag 2007 - uddannelse og karriere i Region Sjælland. Dagen bød på en række oplæg og workshopper, og desuden var alle regionens sygehusafdelinger indbudt til at komme og præsentere sig med en stand. Om aftenen var der middag, fest og fodbolddramaet Danmark-Sverige på storskærm. På forhånd tegnede deltagelsen godt, idet alle pladser var optaget, og flere stod på venteliste.

Formiddagen på Hotel Scandic i Roskilde stod i uddannelsens tegn. Der var oplæg fra Region Sjælland om, hvad regionen vil gøre for de yngre lægers uddannelsesforhold, og sekretariatschef Steen Tinning fra det regionale videreuddannelsesråd i Region Syd præsenterede dels den nye ansættelsesprocedure til hoveduddannelsen, som den tegner sig nu, og dels de nye principper for speciallægeuddannelsen. Både regionens yngre læger og uddannelsesansvarlige overlæger var inviteret til dagen, og spørgelysten blandt de 120 deltagere var stor.

Om eftermiddagen var der workshopper om ansøgningsskrivning, specialevalg, personlig læring og om, hvordan man kommer i gang med forskning.

Der var størst interesse for at høre den tidligere ledende overlæge og nu lægelig direktør Arne Cyron give sit bud på, hvordan man bedst skriver en jobansøgning. Det faglige program sluttede med en lynintroduktion til inspektorordningen og evalueringssystemet.

Specialer på stande

Standene med regionens afdelinger var også velbesøgte. Psykiatri, onkologi, arbejdsmedicin og almen praksis var blandt de specialer, der aktuelt har særlige rekrutteringsudfordringer, men deltagerne kunne også stifte bekendtskab med urologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Desuden havde Læger uden Grænser benyttet sig af muligheden for at gøre reklame for deres værdifulde arbejde.

Dagen var arrangeret af formandskabet i Yngre Læger Region Sjælland. Region Sjælland støttede økonomisk svarende til omtrent halvdelen af dagsprogrammet, hvor udgifterne i øvrigt blev holdt nede af, at de fleste oplægsholdere arbejder i regionen og ikke krævede honorar.

Resten af økonomien kom fra Lægekredsforeningen for Sjælland, og Yngre Læger havde hjulpet med layout og trykning af en plakat, der blev hængt op på alle afdelingerne. I det hele taget havde arrangementet fælles interesse for såvel de yngre læger som afdelinger, uddannelsesansvarlige overlæger, praksissektoren og regionen. Interessen rakte da også så bredt ud, at TV2 Øst besøgte os og bragte et indslag under net-tv dagen efter arrangementet (se også www.tv2east.dk).

De umiddelbare tilbagemeldinger var meget positive. Om det ligefrem har øget sandsynligheden for, at flere søger arbejde i regionen, er ikke til at vide. Men alle var glade for arrangementet, og vi blev kraftigt opfordret til at holde et nyt til næste år, hvilket vi helt sikkert har tænkt os at gøre.