Skip to main content

Yngre Læge-protester i England

I januar fik en engelsk yngre læge frataget sin autorisation oven på en seksårig drengs dødsfald. Det har ført til #dekuhaværetmig-lignende protester. Lægen er blevet syndebuk i en sag præget af systemfejl, mener de protesterende læger.

Screenshot fra en af støttegrupperne for den engelske yngre læge, som i januar fik frataget sin autorisation.
Screenshot fra en af støttegrupperne for den engelske yngre læge, som i januar fik frataget sin autorisation.

Anne-Laura Hedegaard, alh@dadl.dk

27. mar. 2018
3 min.

Når der i morgen i Højesteret falder dom i sagen mod den yngre læge fra Svendborg, vil sagen få massiv opmærksomhed.

Efter landsretten i august fandt den yngre læge skyldig i grov forsømmelse, gik mere end 14.000 til tasterne og skrev under på, at at sagen burde ankes til Højesteret.

I England har mange læger på samme måde protesteret over fratagelsen af en yngre læges autorisation oven på et dødsfald. Patienten, en seksårig dreng, døde af septisk shock.

GMC ønskede hårdere straf

Den yngre læge, Hadiza Bawa-Garba, blev i 2015 idømt to års betinget fængsel for grov forsømmelse med døden til følge.

I første omgang blev hun suspenderet i 12 måneder. Men sagen havnede i High Court efter en appel af the General Medical Council, som ønskede, at den yngre læge helt skulle fratages sin autorisation for at undgå at offentligheden mistede tillid til lægestanden.

25. januar faldt der dom i High Court. Den lød på, at den yngre læge skulle fjernes fra registeret.

Flere systemfejl

Det har fået britiske læger til at gå på gaden under sloganet “There but for the grace of God, go I”, som kan læses som en religiøs version af “Det ku ha været mig”.

Begrundelsen for den oprindelige suspension på 12 måneder – og ikke en permanent frakendelse – var, at der havde været en række systemfejl på ambulatoriet. Blandt andet havde IT-systemet været nede, ligesom der havde været for få sygeplejersker.

Og det er netop det, de protesterende engelske læger lægger vægt på. Flere tusinde har ifølge British Medical Journal sat deres underskrift på et støttebrev til den unge læge, hvori de advarer om, at sagen kan afholde læger fra at indrømme kliniske fejl af frygt for retsforfølgelse.

Lignende frygt blandt danske læger

Da læge Lotte Møller Smedegaard, som står bag underskriftindsamlingen til støtte for den yngre læge i Svendborgsagen, allerede sidste år oprettede en støttegruppe på Facebook, var det med de samme argumenter.

”Jeg tror desværre, at denne sag betyder, at mange læger vil frygte at ende i retten, fordi vi i en presset situation glemmer en ting. Det er endnu en stressfaktor i et i forvejen presset arbejdsmiljø,” sagde hun dengang til Ugeskriftet.

Syndebuk for beskadiget sundhedssystem

Bawa-Garba har appelleret frakendelsen af hendes autorisation, og på 28 dage blev der indsamlet 366.289 pund svarende til lidt over tre millioner danske kroner til juridisk rådgivning.

Blandt støtterne går kritikken af sundhedssystemet igen.

En donor skriver “Lad være med at gøre en yngre læge til syndebuk for et beskadiget, usikkert sundhedssystem.”

En anden skriver ”Jeg har været forfærdet af denne sag, og de uhyre konsekvenser det har for alle læger, hvoraf mange arbejder under stort pres.”

Og de tre yngre læger bag indsamlingen skriver om sagen, at ”De kliniske omstændigheder omkring Jacks død lyder exceptionelt forfærdelige […] For os er det tydeligt, at selv den mest kompetente yngre læge måtte kæmpe for at holde børn sikre under sådanne forhold.”