Skip to main content

Yngre Læger: Dejligt med frivillighed fremfor tvang

Formand for Yngre Læger er positiv over, at regeringen og Dansk Folkeparti i sundhedsaftale fokuserer på rekruttering uden tvang. Også Lægeforeningen og PLO kvitterer for fokus på rekruttering.
Helga Schultz, formand for Yngre Læger. Foto: Palle Peter Skov
Helga Schultz, formand for Yngre Læger. Foto: Palle Peter Skov

Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

26. mar. 2019
4 min.

Yngre Læger er glade for fokus på rekruttering af unge læger til almen praksis, men er skeptiske overfor en stor strukturreform.

Det siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger, der ærgrer sig over, at Yngre Læger ikke har været mere inddraget i arbejdet om sundhedsreformen.

"Det er godt, at regeringen og Dansk Folkeparti med sundhedsaftalen lægger op til at oprette 160 hoveduddannelsesstillinger og 320 introstillinger i almen medicin frem mod 2020, og at de ikke ønsker at tvinge nogen læger ud i stillingerne, men det kan sagtens ske uden at nedlægge regionerne," siger Helga Schultz.

Socialdemokratiet vil løse lægemanglen ved at indføre en tjenestepligt for nyuddannede læger i et halvt år i almen praksis efter deres KBU-forløb.

I regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsaftale står, at aftaleparterne har et ønske om, at de op til 320 ekstra introduktionsstillinger fordeles for at sikre god lægedækning på tværs af landet.

”Vi sætter pris på, at regeringen og DF er indstillet på at løse problemer med lægedækning uden at bruge tvang. Socialdemokratiet kan ikke se andre løsninger end at bruge tvang,” siger Helga Schultz.

”Med Socialdemokratiets forslag får vi læger med kort erfaring ud i almen praksis. Det er bedst, hvis man selv skal søge. I regeringens oplæg kommer der nogle ud, som gerne vil almen praksis og måske være praktiserende læger, og det gør hele forskellen.”

Er de yngre læger interesserede i regeringens nye intro- og hoveduddannelsesstillinger?

”Hvis stillingerne bliver lagt de rigtige steder, er der kandidater. De rigtige steder er omkring de store byer. Man kan diskutere, hvor man skal lægge stillingerne, for man vil gerne have, at lægerne søger ud på landet. De kan ligge der, hvor der allerede er stillinger, men hvis man gør det attraktivt at komme ud perifert - altså sikrer faglige fællesskaber, jobs til ægtefællen, forskermuligheder, god børnepasning - vil der også komme ansøgere.”

Helga Schultz er dog bekymret over, at aftalen er lavet af et smalt politisk flertal.

”Og man skulle have inddraget organisationer og eksperter, før udspillet var færdigt. Vi har noget indsigt, som vi ikke har fået lov til at bringe i spil. En del af indholdet var givet på forhånd: Hvis DF skulle være med, skulle regionerne nedlægges, og det betyder, at vi nu skal bruge mange kræfter på strukturændringer. Der skal bruges meget energi på at ændre hele systemet igen,” siger Helga Schultz.

Regeringen afsætter mange penge i nærhedsfonden, det er vel en håndsrækning?

”Der er kommet flere penge i nærhedsfonden, men en stor del af pengene går til mursten. Vi mangler at blive overvist, om, at det kommer borgerne til gode.”

PLO og Lægeforeningen positive

I PLO, Praktiserende Lægers Organisation, glæder Christian Freitag sig over, at sundhedsreformen indeholder en tydelig satsning på almen praksis, blandt andet med oprettelse af 100 ekstra uddannelsesstillinger i almen medicin.

”Oprettelsen af 100 ekstra ydernumre til praktiserende læger og oprettelsen af 100 ekstra introstillinger og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin sender et meget tydeligt signal: At man ønsker at gøre det muligt for patienterne i højere grad at blive behandlet i det nære sundhedsvæsen og også i fremtiden at have sine egen læge,” siger Christian Freitag.

Løser reformen problemerne ved lægedækning her og nu?

”Ja, der er et par tegn på løsninger. Der skal gøres noget for at få flere yngre læger ud og fastholde de dygtige praktiserende læger, der er der. Det vil have enorm effekt på den kapacitet, der er brug for. Det er nok ikke tilstrækkeligt, og vi får ikke læst problemerne de næste fem år.”

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, peger også på nødvendigheden af at rekruttere flere yngre læger til almen praksis, men siger ligesom Helga Schultz, at det er problematisk med en stor strukturændring.

”Det er helt rigtigt, at der skal uddannes mange flere praktiserende læger og satses på bedre, ensartet kvalitet i kommunerne. Det er en nødvendig styrkelse af det nære sundhedsvæsen til gavn for patienterne, som skal have ros. Men vi ser ikke noget behov for en stor og forhastet strukturændring, som aftalen nu lægger op til. Det bliver ressourcekrævende at gennemføre, og ingen ved, om det giver de ønskede forbedringer,” siger Andreas Rudkjøbing.

Herunder ses fordelingen af de 320 nye introduktionsstillinger.

Kilde: Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Et stærkere sundhedsvæsen – tættere på dig (26. marts 2019).
Kilde: Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Et stærkere sundhedsvæsen – tættere på dig (26. marts 2019).