Skip to main content

Yngre læger i Svendborg bekymrede efter dom

Yngre læger er bekymrede for konsekvenserne af domfældelsen i Svendborg-sagen, mens ledelsen ser tiden an.

Mette Worsøe er ledende overlæge på medicinsk afdeling M/FAM i Svendborg. Foto: Ugeskriftet
Mette Worsøe er ledende overlæge på medicinsk afdeling M/FAM i Svendborg. Foto: Ugeskriftet

Britt Lindemann, brl@dadl.dk

5. sep. 2017
5 min.

For 21 yngre læger var det allerførste dag på Svendborg FAM fredag d. 1 september, og en del af dem var bekymrede for, hvilke konsekvenser dommen i den fire år gamle sag kan få for dem, fortæller fællestillidsmand på Svendborg Sygehus, David Finsen.

”Vi har snakket om dommen i lægegruppen, og i dag, hvor der kommer nogle nye, yngre læger og skal starte et nyt sted, så kan jeg høre, at det fylder hos dem. Det er tanken om at ”det kunne lige så godt være sket for mig””, fortæller han.

Han er meget bevidst om, at sagen har været tragisk for både læge, patient og pårørende, og at forløbet har fået meget stor betydning for deres daglige liv.

En yngre læge er netop blevet kendt skyldig i grov forsømmelse, bl.a. fordi hun ikke fulgte op på, om hendes mundtlige ordination af blodsukkermåling var blevet udført. Samtidig gik den tiltalte bagvagt fri, fordi retten fandt, at det ikke var hans ansvar at sikre, at opfølgningen var sket.

I dagligdagen oplever David Finsen, at samarbejdet er velfungerende mellem læger og andre faggrupper, hvor sygeplejersker lige så ofte læser en journal, som de får en mundtlig overlevering. Og han er ikke bekymret for, om hans ordinationer bliver udført i dagligdagen, men frygter, læger vil komme til at bruge mere tid på dokumentation end på patienter. Jeg kunne overveje at tilføje at det selvsagt er en tragisk situation for både kollegaen og patient/pårørende, for det har fået meget stor betydning for deres daglige liv.

”Det bekymrer mig allermest, at vi i forvejen snakker om, at vi skal dokumentere for meget, og derfor skal vi afbureaukratisere vores samfund. Denne dom gør præcis det modsatte”, fastslår David Finsen.

 

Dommen risikerer at skabe panik eller unødig frygt hos mange yngre læger, og det vil også gøre, at der formentlig er mange, der vil gå og dobbelttjekke hele tiden David Finsen, Fællestillidsrepræsentant på Svendborg Sygehus

 

Læger skal kunne stole på systemet

Den yngre læge blev dømt for grov forsømmelse, bl.a. fordi hun ikke tjekkede op på sin mundtlige instruks om blodsukkermåling. I landsretten fortalte hun, at hun i tiden efter episoden følte, at hun var nødt til at dobbelttjekke alting og være til stede til ordinationer, hun før havde stolet på blev udført. I sidste ende fik det den konsekvens, at hun blev sygemeldt i en længere periode og til sidst opgav at blive klinisk læge.

”Det gik op for mig, at jeg ikke kan arbejde under de vilkår”, sagde hun blandt andet i retten.

Netop vilkårene, hvor læger føler sig nødsaget til at tjekke op på ting, der tidligere har fungeret som et tillidsspørgsmål, bekymrer fællestillidsmand David Finsen.

”Dommen risikerer at skabe panik eller unødig frygt hos mange yngre læger, og det vil også gøre, at der formentlig er mange, der vil gå og dobbelttjekke hele tiden. Og det, synes jeg, er bekymrende, for man er også nødt til at have tillid til, at det, vi planlægger for patienten, også bliver udført”, påpeger han.

Han håber, at det er en problemstilling, der vil blive diskuteret, for ellers ser han en dyster fremtid for lægestanden og et sygehusvæsen, der vil blive lammet af, at læger kun kan behandle én patient ad gangen.

”Hvis en patient skal fragtes til røntgen, så beder jeg sygeplejersken om, at der skal ilt med, og jeg regner med, hun siger det videre til portøren. Hvis sygeplejersken glemmer det, og patienten får pillet ilten ud og efterfølgende får et hjertestop under røntgen på grund af alvorlig iltmangel – er det så også mig, der står med ansvaret? Det vil det jo være. Hvis det er mig, der har ansvaret for at følge op, at det, jeg har skrevet i journalen, bliver overholdt, så er vi nødt til at have én læge pr. indlagt”, forklarer han.

 

Systemet fungerer

Mette Worsøe, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling M/FAM, fortæller, at hun oplever samarbejdet på Svendborg FAM som velfungerende og med godt samarbejde mellem for-, mellem- og bagvagter. Hun oplever ikke, at afgørelsen i den gamle sag har påvirket afdelingens læger.

”Vi genkender ikke den FAM, vi arbejder på i dag, i det vi har læst og hørt om sagen”, siger hun.

Mette Worsøe beskriver en FAM, hvor der er et tæt samarbejde omkring patienterne, og der hele tiden er en igangværende samtale om at arbejde i et team.

”Vi er et team i vagten, og det bruger vi rigtig meget tid på at snakke om. Det gjorde vi også i fredags, da de nye, yngre læger startede på afdelingen. Vi snakkede om samarbejde, kollegialitet, hvad det betyder i mødet med patienten, når vi taler om at sætte patienten først, og hvordan vi sikrer, at vi når de ting, vi skal omkring vores patienter i FAM”, fortæller hun og fortsætter:

”Men det ville vi have gjort, uanset om der var faldet dom i en sag i løbet af ugen ej, fordi det betyder rigtig meget for os, hvordan vi arbejder sammen om patienterne, og hvordan lægerne indbyrdes arbejder sammen”.

 

Venter på dommen

Mette Worsøe vil dog ikke forholde sig til, om dommen alligevel kommer til at have konsekvenser på Svendborg FAM, før hun selv har haft lejlighed til at læse den igennem.

”Lige nu tolkes der på ting, nogen har hørt eller læst, men jeg vil gerne læse dommen i stedet for at gisne. Der er en masse bekymringer om, hvad det gør for læger og ansvarsplaceringen, men lad os tage den snak, når dommen foreligger, så vi ved, hvad det er vi snakker om”, slutter hun.

Den indstilling bakker direktionen på OUH op om.

”OUH’s direktion afventer dommens præmisser på skrift, inden den kan tage stilling til, om den giver anledning til ændringer på hospitalsniveau. Direktionen er dog opmærksom på debatten og opfordrede i fredags afdelingsledelserne til at vurdere, om der i deres afdelinger er behov for at drøfte sagen for at berolige de yngre læger”, meddeler Thomas Rysgaard Jensen, kommunikationsrådgiver for direktionssekretariatet Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, per mail.

 

 

Læs mere:

 

Svendborg-læge kendt skyldig i grov forsømmelse