Skip to main content

Yngre Læger: »Lad ikke Robusthedskommissionens anbefalinger om arbejdsmiljø samle støv«

Det er afgørende at holde fast i Robustkommissionens anbefalinger, der handler om vigtigheden af et godt arbejdsmiljø og klare prioriteringer med politisk opbakning, så de ikke bliver glemt, når næste kommission kommer med sine anbefalinger, mener Yngre Læger.

Helga
»Mit håb er, at Robusthedskommissionens anbefalinger om f.eks. fleksibel tilrettelæggelse af vagter og andre arbejdsmiljømæssige tiltage bliver omsat til praksis«, siger Yngre Lægers forperson Helga Schultz i en kommentar til kommissionens rapport. Foto: Claus Boesen/Yngre Læger

Af Yngre Læger

11. sep. 2023
3 min.

Arbejdsmiljø og prioritering er centrale elementer i Robusthedskommissionens anbefalinger. Yngre Læger hilser begge dele velkomne. Mangel på prioritering går ud over de ansattes arbejdsmiljø, lyder det fra Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

»Der er for langt mellem borgernes forventninger og det, som sundhedsvæsenet faktisk kan levere, for politikerne taler kun om krav og garantier og ikke om de nødvendige prioriteringer. Det skubber ansvaret for prioritering over på de ansatte i dagligdagen, og det risikerer at give en skævhed mellem forventninger og realitet, som går ud over de ansattes arbejdsmiljø«, siger Helga Schultz.

Hun er derfor glad for, at både prioritering og arbejdsmiljø har så centrale roller i Robusthedskommissionens anbefalinger.

»Vi hører altid politikerne tale om en sund dansk økonomi, og at der er flere penge på vej til sundhedsvæsenet. Men for os, der arbejder i sundhedsvæsenet, er hverdagen en anden. Vi oplever en meget presset hverdag med besparelser, nogle steder med ansættelsesstop og sengelukninger. Ikke fordi der mangler patienter, men fordi der mangler ansatte og ressourcer. Det giver en kæmpe udfordring for os som læger, for hvad skal vi så gøre med de patienter, der jo stadig kommer på trods af færre sengepladser«, siger Helga Schultz.

Bedre arbejdsmiljø er derfor helt afgørende for fastholdelse af medarbejderne i sundhedsvæsenet, mener Yngre Lægers forperson:

»Vi ved, at arbejdsmiljøet er den altafgørende faktor for, om læger vælger at blive på en afdeling og i det offentlige sundhedsvæsen generelt. Derfor kan jeg ikke understrege nok, at arbejdsmiljøet skal tages seriøst alle steder. Mit håb er derfor også, at Robusthedskommissionens anbefalinger om f.eks. fleksibel tilrettelæggelse af vagter og andre arbejdsmiljømæssige tiltage bliver omsat til praksis, og at de ikke bliver glemt, når næste kommission kommer med sine anbefalinger«.

Robusthedskommissionen ønsker at sikre, at speciallægekompetencer bliver bedre fordelt over hele landet f.eks. i form af kombinationsstillinger og delestillinger.

»En del gør man allerede i dag, hvor nogle læger, der arbejder på de store universitetshospitaler, også har funktioner på de mindre hospitaler. Men der er kun det antal læger, der er, og vi bliver ikke flere af at skulle dele vores tid på flere hospitaler. Vil man alligevel udvide ordningerne, er det helt afgørende, at man formår at skabe attraktive stillinger i forhold til faglig udvikling, vilkår og arbejdsmiljø. Det er det, der kan gøre, at man som ansat kan synes, at en dele- eller kombinationsstilling er interessant«, siger Helga Schultz.

»Der er kun det antal læger, der er, og vi bliver ikke flere af at skulle dele vores tid på flere hospitaler«Helga Schultz, forperson, Yngre Læger