Skip to main content

Yngre Læger: "Vi er glade for, at Alternativet er ude af forhandlingerne"

Formændene for både Yngre Læger og Overlægeforeningen byder det velkommen, at Alternativet har trukket sig fra forhandlingerne om sundshedsreformen. DF forhandler som det eneste oppositionsparti videre med regeringen.
Helga Schultz. Uffe Elbæk. Lisbeth Lints. Foto: Palle Peter Skov. Handout. Claes Boesen
Helga Schultz. Uffe Elbæk. Lisbeth Lints. Foto: Palle Peter Skov. Handout. Claes Boesen

Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

7. mar. 2019
5 min.

"Vi er glade for at se, at Alternativet har trukket sig. Vi var efterhånden bange for, hvad de ville sige ja til," siger Helga Schultz, formand for Yngre Læger, som reaktion på, at Alternativet nu har trukket sig fra forhandlingerne med regeringen om en sundhedsreform.

"Vi kunne se, at Alternativet var i gang med at sige ja til noget, der ville gå direkte imod det, de er gået til valg på: Lighed i sundhed. Øget demokrati. Ting som vi er enige med dem i, og som vi heller ikke kan få øje på i regeringens udspil til en sundhedsreform," siger Helga Schultz.

Uffe Elbæk, formand for Alternativet. Videoclip.

Alternativets formand, Uffe Elbæk, har selv anført to hovedårsager til, at partiet tirsdag aften meddelte regeringens forhandlingsleder, finansminister Kristian Jensen (V), at man var ude af de politiske forhandlinger om en sundhedsreform.

"Da vi i sin tid gik ind i forhandlingerne, var to ting helt afgørende for os: Vi skulle have mere demokrati og ikke mindre. Og vil skulle være helt sikre på, at økonomien hang sammen. Efter at vi har forhandlet i lidt over en uge, må vi konkludere og gøre boet op. Vi har ikke kunnet komme op med en model, som er bedre end den, vi har i dag. Og med de informationer, vi har fået om det økonomiske, altså at økonomien hang sammen - der er vi ikke på sikker grund," sagde Uffe Elbæk i den video, som Alternativet lagde ud på sociale medier samtidig med at partiets forhandlings-exit blev annonceret på Twitter.

Vi havde ikke på forhånd forventet, at Alternativet kunne blive udslagsgivende. Men vi havde nok et lille håb om, at Alternativet kunne få indflydelse. Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen

Der er ingen oplysninger om konkrete uenigheder i forhandlingerne, men det springende punkt antages at være regionsrådene, som i regeringens udspil skal nedlægges og erstattes af sundhedsfællesskaber. Alternativet har tidligere sagt, at nedlæggelse af regionerne ville føre til mindre demokrati, og at man ville stå fast på en patientrepræsentation på samme niveau.

"Regionerne er ikke fejlfri, men vi er ikke blevet præsenteret for et bedre alternativ med den måde, sundhedsfællesskaberne er beskrevet på. Vi tænker ikke, at der er en direkte sammenhæng, så jo mere demokrati og involvering af folk, jo bedre bliver det hele. Men der skal være en demokratisk garanti. Der skal være folkevalgte, der står på mål for kvaliteten," siger Helga Schultz, der fremhæver, at Yngre Læger sådan set er enig med regeringen i en række af de områder, der skal sættes fokus på:

Helga Schultz, formand for Yngre Læger. Foto: Palle Peter Skov

"Vi er enige i, at der skal investeres i primærsektoren, og at vi skal styrke sammenhængen mellem de forskellige sektorer. Vi er med på at sætte fokus på geografisk lighed i sundhedstilbuddene, og vi vil helt klart gerne hæve fællesnævneren for kvalitet ude i kommunerne. De dele af regeringens reformudspil er vi glade for, men det opvejes ikke af manglen på demokrati. Vi frygter, at det vil give mere social ulighed i sundheden, og vi kan ikke forstå, at man laver så stor en reform uden at tale om forebyggelse og uden at inddrage psykiatrien," siger Helga Schultz.

Også i overlægeforeningen er der lettelse over, at der nu ser ud til højst at være udsigt til et smalt sundhedsforlig, hvis regeringen skal nå at banke det på plads inden valget.

"På den ene side ser vi gerne, at reformer på sundhedsområdet gennemføres med et bredt mandat i Folketinget. Men når det så er sagt, så har vi jo også tidligere udtrykt vores kritik af regeringens udspil, og derfor er vi ikke kede af, at Alternativet ikke er gået med på det," siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen.

"Vi havde ikke på forhånd forventet, at Alternativet kunne blive udslagsgivende. Men vi havde nok et lille håb om, at Alternativet kunne få indflydelse, eller at de øvrige partier i Folketinget kunne påvirke til en bred aftale. Men med et folketingsvalg så tæt på, så er muligheden nok meget lille for et bredt forlig," siger Lisbeth Lintz, der ligesom Yngre Læger ikke er uenige i hele regeringens udspil.

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen. Foto: Claus Boesen.

"Vi er grundlæggende enig med regeringen i de problemer, vi skal have fokus på. Først og fremmest ser vi en kæmpe demografisk udfordring, fordi der bliver flere og flere gamle. De ældre og de gamle står for en meget stor andel af sundhedsydelserne, så der kommer i de kommende år et endog meget stort ekstra pres på et sundhedsvæsen, der i forvejen er underlagt et stort pres," siger Lisbeth Lintz.

"Det andet store fokusområde er mere sammenhængende forløb for den enkelte patient, uanset om vi taler om simple eller komplicerede forløb over mange specialer eller flere sektorer. Men vi er bekymrede for, om løsningen med sundhedsfællesskaber, samtidig med at man nedlægger regionsrådene, lægger for meget vægt på strukturelle ændringer i stedet for at se på de indholdsmæssige udfordringer. Og som det tredje er vi enige om, at vi trænger til et kvalitetsløft af den del af sundhedsvæsenet, som allerede i dag er lagt ud i kommunerne. Men netop derfor er vi bekymrede over planen om at lægge endnu flere opgaver ud i kommunerne og vi er på ingen måde overbeviste om, at man i tilstrækkeligt omfang sikrer, at kvaliteten er i orden. Vi ønsker ikke et sundhedsvæsen med 98 forskellige behandlingsniveauer, så vi vil gå så vidt som til at foreslå at ophæve det kommunale selvstyre for at sikre, at patienterne får den rigtige behandling, uanset hvilken kommune de bor i, " siger Lisbeth Lintz.

Regeringen vil sikre behandlingskvaliteten ude i kommunerne med nationale behandlingsstandarder, men det gør ikke større indtryk på Lintz.

"V har jo allerede nationale kliniske retningslinjer, og det har ikke forhindret, at niveauet for sundhedsydelser er vidt forskellige ude i kommunerne. Men hvis man rent faktisk lavede behandlingsstandarder, som følger de kliniske retningslinjer, og hvis man også kræver af kommunerne, at standarderne bliver overholdt og så samtidig følger op på, at kommunerne reelt gør det. Så kunne der godt være musik i det forslag. Men det, vi hører, er jo, at borgmestrene skal beholde retten til selv at justere i tilbuddene," siger formanden for Overlægeforeningen.