Skip to main content

Yngre Lægers medlemmer stemmer ja til OK24

Et flertal af Yngre Lægers medlemmer – 67 procent – har stemt ja til den nye overenskomst ved en urafstemning, der sluttede i sidste uge. Stemmeprocenten var på 59 og er blandt de højeste i Yngre Lægers historie. Dermed kan Yngre Lægers godt 16.000 medlemmer se frem til en ny overenskomst pr. 1. april 2024.

59% af Yngre Lægers medlemmer ah stemt. Det glæder Yngre Lægers forperson, Helga Schultz. Foto: Claus Boesen

Yngre Læger

15. apr. 2024
2 min.

Med en stemmeprocent, der er mere end dobbelt så høj som ved forrige overenskomstfornyelse, har 67 procent af Yngre Lægers medlemmer stemt for den nye overenskomst, mens 33 procent har stemt nej. Resultatet glæder Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

»Jeg er meget glad for, at et flertal af medlemmerne har valgt at stemme ja til overenskomsten, for jeg synes, at den indeholder mange gode elementer, som vi vil få glæde af både nu og i fremtiden,« siger Helga Schultz og fortsætter:

»Den høje stemmeprocent på 59 vidner om et stort engagement blandt vores medlemmer, og det er altafgørende i en fagforening som vores. Mange har deltaget aktivt til medlemsmøder og i debatten, hvilket er godt og sundt for medlemsdemokratiet. Så jeg er virkelig glad for den historisk høje stemmeprocent, som er den højeste, vi har set siden 1981.«

Med overenskomstfornyelsen kan læger i regionerne se frem til en lønforhøjelse på 5,76 procent allerede i år, hvoraf de 4 procent kommer pr. 1. april. Læger i staten får en lønforbedring på 5,89 procent pr. 1. april 2024. I alt forventes en reallønsfremgang for hele den kommende overenskomstperiode på 3,9 procent.

Overenskomstfornyelsen sikrer også en pensionsforhøjelse for uddannelseslægerne, så alle fremover vil få en pension på 19,36 procent. Og så indeholder overenskomsten en række elementer, der udvikler afdelingslægestillingen: Et markant løft i ulempetillægget, en bonus for seniorer og nye, frivillige arbejdsformer i form af plustid, merarbejde og køb af vagttjeneste for de speciallæger, der ønsker nye vilkår.

I alt afgav 9.371 medlemmer af Yngre Læger deres stemme.