Skip to main content

Seniorvikar

xx

Der ligger en værdifuld ressource hos mange af vores pensionerede medlemme rog håbet er, at vi med jobbasen SeniorVikar kan komme de pressede og travle kolleger på arbejdsmarkedet til hjælp.

Bliv SeniorVikar (husk af logge ind)

Opret en profil i jobbasen SeniorVikar
Her kan du som pensioneret medlem tilbyde din arbejdskraft og kompetencer for en begrænset periode.
Vi forbeholder os retten til at slette annoncer efter et år. Du har som pensioneret medlem altid mulighed for at oprette en ny annonce.

Værd at vide, inden du tager job som SeniorVikar
Værd at vide, før du tager et vikariat eller ansættes som konsulent i en kortere periode:

Hvilken løn skal jeg have:
Ved ansættelse i et vikariat vil der som regel være tale om individuelle lønforhandlinger fra job til job. Det vil dog ofte være en fordel at tage udgangspunkt i gældende overenskomster/aftaler på ansættelsesområdet, og det er derfor en god ide at orientere sig på området inden.
Se også notatet: Pensionister, som tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver.

Hvad betyder det for min pensionsudbetaling?

Alderspensionist
Umiddelbart får det ingen betydning for din pensionsudbetaling, hvis du er alderspensioneret gennem Lægernes Pensionskasse. Her er der er ingen øvre grænse for, hvor meget man må tjene.

Er du på tjenestemandspension efter gamle regler med begrænsning om kun at arbejde 200 timer om året, og er du under 67 år, så kontakt FAS’ sekretariat på 35 44 85 00.

Invalidepensionist
Er du på invalidepension gennem Lægernes Pensionskasse, bør du rette henvendelse til Pensionskassen på tlf. 33 12 21 41, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et vikarjob kan påvirke din pensionsudbetaling.

Er du tjenestemand og pensioneret pga. sygdom, bør du rette henvendelse til FAS’ sekretariat: på tlf. 35 44 85 00 eller mail: fas@dadl.dk

Folkepension
Afhængig af indtægt kan der være nedskrivning i grundbeløbet for folkepensionen: Se mere på www.borger.dk

Hvad betyder det for dit kontingent til Lægeforeningen:
Man kan have indtægt svarende til gældende dagpengegrænse, før man igen skal betale fuldt kontingent til Lægeforeningen.
Tjener man mindre end dette, står man stadig som ikke-erhvervsaktiv medlem af Lægeforeningen og betaler fortsat nedsat kontingent.