Skip to main content

Til annoncør

Ugeskrift for Læger er Danmarks største sundhedsvidenskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder fra international forskning.

Med 82.000 læsere (2021) er Ugeskrift for Læger en vigtig kilde til medicinske nyheder, debat, sundheds- og lægepolitik samt arbejdsforhold. Ugeskrift for Læger udgives af Lægeforeningen, som har over 30.000 medlemmer. Se flere oplysninger om Lægeforeningens medlemmer her: Lægeforeningen i tal. Næsten alle læger i Danmark er medlem af Lægeforeningen.

Ugeskrift for Læger udkommer på tryk hver anden mandag (lige ugenumre) og distribueres til lægernes privatadresse. Øvrige læsere er medicinstuderende, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter, jordemødre samt medicinalindustrien, apotekerne og beslutningstagere inden for sundhedssektoren.

En analyse gennemført af KANTAR Gallup i december 2018 viser, at 98% af Lægeforeningens medlemmer læser Ugeskrift for Læger på tryk eller digitalt. 88% læser den trykte udgave af bladet.

Kontakt: Dansk Mediaforsyning ApS Elkjærvej 19 st. 8230 Åbyhøj Tlf. 7022 4088Info@dmfnet.dk

Læs mere om annoncering her (eksterne link):Online annoncerPraksisbørsenTekstannoncerStillingsannoncer

Annoncemateriale sendes til: Tekst/onlineannoncer: ufl@dmfnet.dk Stillingsannoncer: ufljob@dmfnet.dk