Skip to main content

Antistofudvikling mod SARS-CoV-2 hos patienter med COVID-19

Antistoffer mod SARS-CoV-2 kan detekteres hos alle patienter med tidligere COVID-19.

Foto: NIAID
Foto: NIAID

Redigeret af Jens Peter Gøtze jpg@dadlnet.dk

18. maj 2020
02 min

Ud over betydningen for immunitet hos den enkelte person har udvikling af antistoffer mod SARS-CoV-2 stor betydning for at spore smittespredningen i samfundet og dermed for strategien for adfærdsregulering. Der er dog endnu sparsom viden om graden af udviklingen af antistofimmunitet. Et nyt studie i Nature Medicine har undersøgt 285 kinesiske patienter med PCR-verificeret COVID-19-infektion. Alle patienter udviklede IgG-antistoffer efter 19 dage fra symptomdebut, og antistoftiteren nåede et plateau på sjettedagen efter serokonvertering, men niveau af plateauet udviste stor interindividuel variation. Den anvendte metode for antistofpåvisning var et automatiseret chemiluminescence enzyme immunoassay, som nu også er valideret i andre patientkohorter. Professor, overlæge, dr.med. Peter Garred, Molekylær Medicinsk Laboratorium, Klinisk Immunologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, kommenterer: »Dette er et rigtig interessant studie, som viser, at alle patienterne udviklede et antistofrespons mod SARS-CoV-2 i løbet af observationsperioden. De første studier på området viste, at 5-6% ikke havde en målbar antistoftiter mod virusset. Det aktuelle studie er i god overensstemmelse med et endnu ikke publiceret amerikansk studie på mere end 600 PCR-positive patienter som viste, at over 99% af de inkluderede patienter serokonverterede, men at det kunne tage op til 50 dage fra symptomdebut, før patienterne udviste et IgG-respons. Vi har også på Rigshospitalet og Københavns Universitet i samarbejde med Novo Nordisk A/S udviklet nye immunoassays til monitering af antistofresponset mod SARS-CoV-2. De foreløbige danske resultater er i god overensstemmelse med de kinesiske og amerikanske fund. Det skal anføres, at vi med den nuværende viden ikke ved, om antistofsvaret mod SARS-CoV-2 egentlig medfører immunitet mod virusset, eller om det kun er en markør for overstået infektion. Fremadrettet bliver det interessant at få viden om, om de store interindividuelle forskelle, der ses i antistofresponset, har klinisk betydning«.

Long QX, Liu BZ, Deng HJ et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nat Med 29. Apr 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen