Skip to main content

Behandling af patienter med nydiagnosticeret obstruktiv lungesygdom

Patienter med nydiagnosticeret astma eller KOL behandles fortrinsvis via egen læge. Et nyt studie har sammenlignet effekten af behandling ved enten »egen læge« eller lungespecialist hos patienter identificeret ved case-finding med spirometri.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

25. jun. 2024
2 min.

Flere studier, herunder danske, har vist, at antallet af ikkediagnosticerede patienter med KOL eller astma i den generelle befolkning er højt. Denne underdiagnosticering og mangel på behandling formodes at have en negativ indvirkning på sygdomsforløbet. Et nyt, canadisk multicenterstudie har ved hjælp af case-finding med spirometri identificeret 595 ikkediagnosticerede personer med kroniske lungesymptomer forenelige med KOL eller astma. Deltagerne blev efterfølgende randomiseret til opfølgning enten ved lungespecialist eller hos deres egen læge. Forfatterne rapporterer, at patienter, som blev fulgt i lungemedicinsk regi, i løbet af det første år havde ca. 50% færre uplanlagte kontakter til sundhedsvæsenet på grund af akut forværring af lungetilstanden (p < 0,001). Dette blev også afspejlet i en højere lungefunktion og bedre helbredsrelateret livskvalitet. 

Professor emeritus Peter Lange, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Dette er et vigtigt studie, som først og fremmest taler for gavnlige effekter af tidlig opsporing af KOL og astma med spirometri til alle med uforklarede lungesymptomer – et tilbud, som også anbefales af den danske sundhedsstyrelse. Både de patienter, som blev fulgt af lungelægen, og de, som blev fulgt af deres egen læge, oplevede bedring i deres livskvalitet og lungefunktion i løbet af studiet. Resultatet blev dog bedre i regi af lungelægerne, hvilket med stor sandsynlighed skyldes, at de var meget hurtigere end egen læge til at iværksætte inhalationsbehandling i henhold til de kliniske retningslinjer. For eksempel fik 36% af de patienter, som blev fulgt af egen læge, ingen inhalationsbehandling versus 8% hos lungespecialisterne. Brugen af vedligeholdelseskombinationsbehandling: flere typer stoffer på samme tid, var også højere i lungemedicinsk regi end hos egen læge: 65% versus 27%«.

Interessekonflikter PL har modtaget forskningsmidler fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, GSK og Sanofi og personligt honorar for undervisning og deltagelse i advisory boards fra AstraZeneca, GSK og Sanofi.