Skip to main content

Brug af protonpumpeinhibitorer (PPI) er associeret til infektion med Clostridium difficile uden for hospital

I et dansk registerstudie finder man moderat øget risiko for infektion, som forblev signifikant forhøjet i op til et år efter at PPI-behandlingen var ophørt.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

19. okt. 2021
2 min.

Clostridium difficile-infektion er en alvorlig og relativt hyppig komplikation til bredspektret antibiotikabehandling af ældre svækkede hospitalsindlagte patienter. Det skønnes dog, at omkring en fjerdedel af alle tilfælde opstår uden for hospital. Et studie, som omfatter hele den danske population og er baseret på forskellige danske registerdata i årene 2010-13, samler alle incidente tilfælde af C. difficile-infektioner, som opstod uden for sygehusene. Baseret på ca. 3.500 tilfælde af infektioner estimerer forfatterne, at risikoen for C. difficile-infektion var ca. dobbelt så høj under PPI-forbrug, og at den forblev signifikant forhøjet i op til et år, efter at PPI-behandlingen blev afsluttet.

Professor, overlæge Peter Bytzer, Københavns Universitet og Sjællands Universitetshospital, Køge kommenterer: »I denne vigtige artikel benytter forfatterne en selvkontrolleret caseserieanalyse for at afklare et omdiskuteret spørgsmål: er PPI-forbrug en risikofaktor for Clostridium difficille-infektion? Da 24-30% af alle danskere over 65 år indløser mindst én recept på PPI om året, og da infektion med clostridier er en potentielt dødelig sygdom, særligt hos ældre, er dette ikke et trivielt problem. Analyserne viser ret overbevisende en øget risiko, idet næsten 40% af infektionerne skete i relation til aktuelt eller nyligt PPI-forbrug. Mekanismen bag denne øgede risiko er ikke klarlagt, men er mest sandsynligt relateret til ændringer i tarmens mikrobiota på grund af pH-ændringer i ventriklen under og efter PPI-indtag. Disse resultater bør føre til en skærpet opmærksomhed på indikationen for PPI. Risikoen for efterfølgende clostridieinfektion er ikke negligeabel«.

Inghammar M, Svanström H, Vold-stedlund M et al. Proton-pump inhibitor use and the risk of community-associated Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis 2021;72:e1084-9

INTERESSEKONFLIKTER: ingen