Skip to main content

COVID-19 sygdom hos børn

Sammenlignet med voksne har børn et mildere forløb, og asymptomatiske tilfælde er ikke sjældne.

NIAID
NIAID

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

26. mar. 2020
2 min.

Rapporter fra Kina viser, at under 1% af sygdomstilfælde af infektionen med SARS-CoV-2 forekom hos børn under ti år. En opgørelse fra det eneste hospital i Wuhan, hvor man behandlede børn under 16 år, er for nylig blevet publiceret. Blandt 1.391 børn, som blev undersøgt for sygdommen i perioden fra den 28. januar til den 26. februar, havde 171 en positiv podning for SARS-CoV-2. Gennemsnitsalderen var 6,7 år og 61% var drenge. 42% havde feber, som ofte var ledsaget af hoste og rødme i svælget, mens 16% ingen symptomer havde. De tre børn, som fik brug for intensivbehandling med mekanisk ventilation, havde i forvejen en anden sygdom: hydronefrose, leukæmi og tarminvagination. Ved afslutningen af observationsperioden, observerede man et dødsfald, som fandt sted hos et ti måneder gammelt barn med tarminvagination, som udvikledes til multiorgansvigt. Forfatterne konkluderer, at sammenlignet med voksne, har børn med COVID-19-sygdom et mildere forløb, og at asymptomatiske tilfælde ikke er sjældne.

Overlæge Anja Poulsen, Børneafdelingen, Rigshospitalet, kommenterer: »I Danmark er der indtil videre det samme billede, som beskrevet i artiklen. Ganske få børn med SARS-CoV-2 kræver indlæggelse og kun kortvarige indlæggelser. Det er stadig uafklaret, hvorfor børn bliver så relativt mildt syge i forhold til voksne. Komorbiditet hos voksne er af stor betydning for alvorlig sygdom. Imidlertid tyder information fra Italien på, at selv børn, der har kroniske sygdomme og/eller er i immunsuppressiv behandling, sjældent bliver kritisk syge. Små studier fra Kina indikerer, at svær sygdom hos voksne er relateret til hyperinflammation med høje interleukin-1- og -6-niveauer. I forbindelse med tidligere SARS-udbrud er der studier, der viser, at børn havde et relativt lavt niveau af inflammationsrelaterede cytokiner, således at de undgik den cytokinstorm, som man så hos voksne. Dette kan muligvis også være tilfældet for COVID-19. Det er uvist, hvor meget asymptomatiske og let syge børn bidrager til transmission i samfundet. Dette er vigtigt at få afklaret med henblik på smittebekæmpelse. Artiklen viser, at der er et stort behov for at samle data og materiale hos børn for at forstå klinik, patogenese og host-respons hos børn med COVID-19«.

Lu X, Zhang L, Du H. SARS-CoV-2 infection in children. N Engl J Med 18. mar 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.