Skip to main content

Depotmorfin til at lindre åndenød ved svær kronisk obstruktiv lungesygdom

Dobbeltblindet randomiseret studie af depotmorfin til patienter med svær KOL viser ingen effekt på patientrapporteret åndenød eller på antallet af daglige skridt.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

19. jan. 2023
02 min

Refraktær dyspnø hos patienter med meget svær kronisk lungesygdom er et hyppigt forekommende og invaliderende symptom, som er svær at behandle. For et par år siden gennemgik en statusartikel i Ugeskriftet effekten af opioider mod refraktær dyspnø i den palliative fase. På baggrund af tilgængelig litteratur, som viste svag evidens, konkluderede forfatterne, at behandling med lavdosisopioid kan forsøges off-label mod refraktær dyspnø uden risiko for respirationshæmning. Forfatternes ønske om flere randomiserede studier er netop blevet imødekommet med publikationen af BEAMS trial. Studiet inkluderer ca. 150 patienter med KOL og svær og meget svær åndenød (MRC score 4 eller 5), hvoraf over halvdelen fik hjemmeilt. Patienterne blev randomiseret til tre behandlingsarme (placebo, depotmorfin 8 mg daglig og depotmorfin 16 mg daglig). Efter én uge øgede man depotmorfindosis i de aktive arme med 8 mg daglig og dette blev gentaget efter yderligere én uge, således at den højeste dosis som blev administreret efter tre uger, var 32 mg daglig. Studiet konkluderer, at patienterne generelt tålte behandlingen godt, men at der ikke var signifikante forskelle mellem de tre behandlingsarme mht. den subjektive fornemmelse af dyspnø og heller ikke mht. den daglige fysiske aktivitet, som blev målt med aktivitetsmonitorer med registrering af det daglige antal skridt.

Professor emeritus, overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Resultatet af BEAMS-studiet er skuffende, men ændrer ikke ved, at vi stadig kan bruge hurtigtvirkende morfin, f.eks. som morfindråber, til patienter med terminal lungesygdom, som oplever anfaldsvis forværring af kronisk dyspnø (gennembrudsdyspnø) udløst af angst eller fysisk aktivitet. BEAMS-studiet skal heller ikke resultere i, at man ikke anvender depotmorfin til terminale patienter, som er i den sidste fase af livet og har dyspnø i hvile. På baggrund af resultaterne af BEAMS må vi dog erkende, at fast depotmorfin ikke er løsningen til de patienter, som er fysisk aktive og oplever åndenød i forbindelse med fysisk aktivitet«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen 

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen