Skip to main content

Evidens for ikkemedicinsk behandling af migræne og spændingshovedpine

Manuelle ledmobiliserende teknikker, superviseret fysisk aktivitet, psykologisk behandling, akupunktur og patientuddannelse bør overvejes som supplement til medicinsk behandling.
Migræne og spændingshovedpine (Colourbox)
Migræne og spændingshovedpine (Colourbox)

Redaktionen

31. jan. 2022
1 min.

Da medicinsk behandling af migræne og spændingshovedpine kan give bivirkninger, er der stort behov for ikkemedicinske interventioner. Med udgangspunkt i en ny klinisk retningslinje fra det Nationale Videnscenter for Hovedpine, gennemgår Beier et al. evidensen for forskellige ikkemedicinske behandlinger af de to tilstande. Forfatterne konkluderer, at manuelle teknikker, superviseret fysisk aktivitet, akupunktur, psykologbehandling og patientuddannelse bør overvejes som supplement til den vanlige behandling.

Læs statusartikelIkkemedicinsk behandling af migræne og spændingshovedpineDagmar Beier, Henriette E. Callesen, Louise N. Carlsen et al