Skip to main content

Fibrater og kardiovaskulær risiko ved type 2-diabetes mellitus

Blandt patienter med let til moderat forhøjelse af triglycerider, lavt niveau af HDL-kolesterol og velkontrolleret niveau af LDL-kolesterol førte behandling med pemafibrat til reduktion af triglyceridniveauet, men ikke til færre kardiovaskulære events.

Cover: Colourbox
Cover: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. jan. 2023
02 min

Forhøjelse af triglycerider i blodet betragtes i dag som en selvstændig risikofaktor for kardiovaskulær sygdom. Behandling med fibrater kan sænke triglycerider med 20-50%. Et nyt stort multinationalt dobbeltblindet randomiseret studie (PROMINENT) undersøger effekt af pemafibrat hos patienter med type 2-diabetes, triglycerider mellem 2,3 og 5,6 mmol/l og HDL-kolesterol ≤ 1,0 mmol/l, hvoraf 67% var kendt med hjertesygdom. Næsten 96% af patienterne var i forvejen behandlet med statiner. Forfatterne rapporterer, at i løbet af den ca. 3,4 år lange opfølgningsperiode førte behandling med pemafibrat til reduktion af triglycerider (26%) og VLDL-kolesterol (26%), men ikke til færre tilfælde af myokardieinfarkt, iskæmisk stroke, behov for koronar revaskularisering eller død af kardiovaskulær sygdom.

Professor, overlæge Peter Rossing, Steno Diabetescenter Copenhagen, kommenterer: »Det er naturligvis skuffende, at man trods den betydelige reduktion i triglycerider ikke ser en effekt på kardiovaskulær sygdom. Med mere end 10.000 deltagere og lang varighed af studiet er der ingen tvivl om resultatet, der i øvrigt ligger helt i tråd med tidligere fibratstudier hos personer med type 2-diabetes. Forfatterne diskuterer, om en mulig forklaring på resultatet kan være, at man i et vist omfang ikke fjerner triglycerid, men omdanner det til LDL og derfor ser en 12% stigning i LDL-kolesterol, som er en velkendt kardiovaskulær risikofaktor. Det understreger måske vigtigheden af, at vi får implementeret behandling med statiner hos personer med diabetes og forhøjet LDL, især ved tidligere kardiovaskulær sygdom. Seneste data fra det nationale diabetesregister viser, at kun 70-79% af personer med type 2- diabetes har LDL under 2,6 mmol/l.  Som i tidligere studier så man i PROMNENT en øgning i venøse tromboser, men en interessant reduktion i investigatorrapporteret leversygdom inklusive ikkealkoholisk fedtlever (NAFLD). En anden interessant detalje ved studiet, som viser fokus på uligheden i tidligere kardiovaskulære studier, var et krav om, at mindst 20% af de inkluderede patienter skulle være kvinder«.

INTERESSEKONFLIKTER: PR rapporterer undervisning og deltagelse i advisory boards for Astra Zeneca, Abbott, Astellas, Boehringer Ingelheim, Bayer, Novo Nordisk, Gilead, Merck og Sanofi.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen