Skip to main content

Flyktningers psykiske helse

Overlæge, dr.med. Bent Rosenbaum E-mail: bent.rosenbaum@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen

4. dec. 2018
2 min.

I 2016 var 65,5 mio. mennesker på flugt fra vold og væbnet konflikt. Flygtninge skaber samfundsmæssige udfordringer, herunder udfordringer for vort sundhedsvæsen. Sverre Varvin er en norsk psykiater, der har arbejdet mange år i Danmark, og som siden 2002 har skrevet disputats og flere bøger om flygtninges truede sundhed og den mulige hjælp, som vi kan yde. I bogen er vægten lagt på de psykiske/psykopatologiske effekter af svær traumatisering: terror og overgreb, fysisk og psykisk tortur af varierende længde, tab af familiemedlemmer, venner og kulturel baggrund, og på behandlingen heraf, men det påpeges også, hvorledes de somatiske og psykofysiske følgetilstande stiller krav til lægestanden og sundhedsvæsenet – kroniske smertetilstande, neurologiske og dermatologiske skader og symptomer, hjerneskader, m.m.

Hvordan og med hvilke tanker, følelser og forventninger møder lægen flygtningepatienten? Hvilke krav stilles der i konsultationen, når lægen står over for traumatiseringens mangfoldige og svært forudsigelige mønstre, og når udtryksformen stiller særlige krav til vore evner til at lytte til sproglige og kulturelle fremmedartede mønstre? Hvordan intervenerer vi? Hvad lytter vi efter, og hvad siger vi – med og uden tolkenes hjæp? Husker vi, at viden ikke er alt, men at affirmation, tålmodighed og formidling af meningsfuldhed i de støttende funktioner er afgørende i lægens helbredende interventioner?

Bogen gennemgår sådanne og andre sundhedsfaglige relevante spørgsmål. Den er skrevet i et letlæseligt sprog med en del kliniske eksempler indvævet i teksten, og dens referenceramme er dynamisk og integrativt relationsarbejde

Hjælp til flygtninge kræver altid, at flere dele af samfundets sundheds-, social-, uddannelses- og kulturinstitutioner samarbejder. Bogen begrænser sig til at undersøge og vejlede i det direkte møde med patienten – i konsultationen, undersøgelsessituationen og i den psykoterapeutiske praksis – og den kan yde et væsentig bidrag til læserens behandlingskompetence. Man bliver klogere samtidig med, at man forstår nødvendigheden af ydmyghed og udholdenhed i behandlerrollen.

Forfatter: Sverre Varvin

Forlag: Universitetsforlaget, 2018.

Sider: 239

Pris: 399 kr.