Skip to main content

Forløb og behandling af ukompliceret divertikulitis

Nye randomiserede studier viser, at det er sikkert og uden øget risiko for komplikationer at behandle akut ukompliceret divertikulitis uden antibiotika.
CT-billede af ukompliceret divertikulitis i colon sigmoideum med lokal inflammation og stranding omkring et divertikel (pil).
CT-billede af ukompliceret divertikulitis i colon sigmoideum med lokal inflammation og stranding omkring et divertikel (pil).

Redaktionen

12. jul. 2021
1 min.

Ukompliceret akut divertikulitis er karakteriseret ved forekomst af lokaliseret inflammation med eller uden små intramurale abscesser i sigmoideum, mens ved kompliceret divertikulitis ses perikoliske abscesser, peritonitis, obstruktion og fistulering. Statusartiklen af Dichman og Shabanzedah gennemgår ætiologi, patofysiologi, diagnosticering og behandling af ukompliceret divertikulitis. Forfatterne konkluderer, at tilstanden ikke bør rutinemæssigt behandles med antibiotika.

Læs statusartikel
Ukompliceret akut divertikulitis kan behandles uden antibiotika
Marie-Louise Dichman & Daniel Mønsted Shabanzedah