Skip to main content

Gips eller aftagelig støvle til ankelfrakturer

Nyt studie viser samme effekt af gipsbandagering som af en aftagelig ankelstøvle til behandling af ankelfrakturer.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

23. sep. 2021
2 min.

Nogle ankelfrakturer kræver operation, mens andre behandles konservativt. Den klassiske tilgang omfatter anlæggelse af en støvlegips fra knæ til tæer, 90 ° i anklen, som skal sidde på i seks uger. Ved denne behandling heler bruddet som regel godt, men en mulig bivirkning kan være stivhed i ankelleddet og muskelsvaghed. Nyt engelsk multicenterstudie randomiserer patienter med både operationskrævende og ikkeoperationskrævende ankelfrakturer til enten gipsbandage eller til en aftagelig støvle, som skal tages af daglig, så patienten kan øve bevægeligheden i ankelleddet tre gange daglig i løbet af behandlingsperioden. I alt blev 335 patienter randomiseret til gips, mens 335 blev behandlet med den aftagelige støvle. Forfatterne rapporterer, at funktionen i ankelleddet 16 uger efter frakturen var ens i begge grupper.

Overlæge Ilija Ban, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Studiet af Kearney et al forsøger at afklare, om der er forskel i funktion, livskvalitet og komplikationer hos patienter behandlet enten med en traditionel gips eller en aftagelig støvle. Som udgangspunkt finder man ikke nogen forskel mellem disse to immobiliseringsmetoder, men forfatterne pointerer i konklusionen, at der i gruppen med aftagelig støvle var en væsentlig større andel komplikation relateret til sårnedbrud. Denne forskel var ikke statistisk signifikant, men studiet var ej heller designet til at undersøge dette forhold. I andre studier har man fundet lignende resultater. Dette skyldes formentlig, at et sår efter operation har behov for ro og immobilisering, hvilket ikke opnås tilstrækkeligt i en aftagelig støvle. Man har i studiet dog valgt en ret pragmatisk tilgang til design, hvilket medfører, at de to grupper, man sammenligner, består af en blanding af mange forskellige skader, behandlinger og regimer, hvorfor det er svært at komme med specifik anbefaling om behandling. Dog kan man drage følgende konklusion: Simple ankelbrud, der ikke kræver operation, kan med fordel behandles med aftagelig støvle, da det er bekvemt for patient og personale, mens ankelbrud, der kræver operation, initialt bør behandles med gipsbandage indtil sårheling, hvorefter immobilisering kan fortsætte med enten gips eller aftagelig støvle«.

Kearney R, McKeown R, Parsons H et al. Use of cast immobilisation versus removable brace in adults with an ankle fracture: multicentre randomised controlled trial. BMJ 2021;374:n1506.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen