Content area

|

Håndtering og behandling af personer, der har været udsat for kemiske kampstoffer

Kendskab til symptomer på forgiftning med kemiske kampstoffer kan bidrage til hurtig identifikation og effektiv behandling.
Militær træningsøvelse med dekontaminering af indsatspersonel ved et rensepunkt.
Forfatter(e)
Redaktionen

Danmarks engagement i væbnede konflikter har øget terrortruslen mod både Danmark og danske styrker i udlandet. Terroristgrupperinger har i stigende grad tilegnet sig mulighed for at gennemføre angreb med kemiske kampstoffer. I statusartiklen beskriver Elmgren forgiftningsreaktioner (toksidromer) ved nervegasser, kvælegasser, blistergasser, blodgifte og inaktiverende gasser og gennemgår principperne for håndtering af tilskadekomne med henblik på hurtig identifikation og effektiv behandling.

Læs statusartikel
Kemiske kampstoffer
Søren Bruno Elmgreen

Right side

af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Claus Pommerencke | 18/09
4 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer
af Lene Annette Norberg | 15/09
5 kommentarer
af Søren Holm | 14/09
1 Kommentar
af Flemming Frank Madsen | 11/09
1 Kommentar