Skip to main content

Hjemmeilt til patienter med interstitiel lungesygdom (ILS)

Effekter af iltbehandling ved ILS er dårlige belyst end ved KOL, men iltterapi under anstrengelse hos patienter som desaturerer øger livskvalitet.
Ugeskr Læger 2022;184:V05220307
Ugeskr Læger 2022;184:V05220307

Redaktionen

16. nov. 2022
1 min.

De to største grupper af lungesygdomme, som fører til behandling med ilt, er kronisk obstruktiv lungesygdom og interstitielle lungesygdomme (ILS). Statusartiklen af Sørensen et al sætter fokus på ILS, herunder kontinuerlig iltbehandling ved kronisk hypoxæmi, ilt under søvn ved natlig desaturation og ambulant oxygenterapi ved anstrengelsesrelateret desaturation og dyspnø. Forfatterne konkluderer, at der er begrænset evidens for den terapeutiske effekt af kontinuerlig iltbehandling, men at ny forskning påviser øget livskvalitet ved brug af iltterapi under anstrengelse.

Læs statusartikel
Iltterapi til interstitielle lungesygdomme
Søren Ramsdal Sørensen, Elisabeth Bendstrup & Jesper Rømhild Davidsen