Content area

|

Hjernestammeimplantation kan komme på tale ved profund høretab, hvor cochleaimplantation ikke er mulig

Efter implantation oplever patienterne en forbedring af lydopfattelse og sprogforståelse, der dog er ringere end udbyttet ved cochleaimplantation.
Hjernestammeimplantatets eksterne enhed med mikrofon, lydprocessor og transmitter. (Med tilladelse fra Cochlear Limitied 2020).
Forfatter(e)
Redaktionen

Et hjernestammeimplantat er et neuroprostetisk apparat, som i de tilfælde, hvor høretabets ætiologi er forbundet med en defekt hørenerve, udgør et alternativ til et cochleaimplantat. Statusartiklen af Hansen et al gennemgår det nye behandlingsprincip, som er centraliseret til afdelingen for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet. Forfatterne gennemgår indikationerne og teknikken og konkluderer, at den videre udvikling af implantatet og den kirurgiske teknik og optimering af efterforløbet med al sandsynlighed vil forbedre udbyttet for fremtidens patienter.

Læs statusartikel
Hjernestammeimplantation ved høretab
Jonathan Olsgård Hansen, Niels West, Michael Bille & Per Cayé-Thomasen

Right side