Skip to main content

Hydroxychloroquin til COVID-19

Et observationelt studie fra New York tyder ikke på effekt af hydroxychloroquin på forløbet af COVID-19.

Foto: NIAID
Foto: NIAID

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

20. maj 2020
02 min

Hydroxychloroquin (HC) er godkendt til behandling af gigt og hudsygdomme samt til forebyggelse af malaria. Der har været en intens debat om, hvorvidt stoffet kan have en gavnlig effekt på forløbet af COVID-19, og i USA har man givet en tilladelse til, at det kan bruges i kliniske forsøg og i nødsituationer. Dette har betydet, at man på nogle hospitaler anvender HC, hvis den behandlende læge finder det nødvendigt. I Danmark er det nu kun sygehuslæger og speciallæger i gigtsygdomme, hudsygdomme og børnesygdomme, som kan udskrive HC, og flere kontrollerede randomiserede studier om midlet til patienter med COVID-19 er i gang. I et nyt observationelt studie fra et stort hospital i New York analyserede man data fra næsten 1.400 patienter med COVID-19, hvoraf over 800 fik HC. Forfatterne konkluderede på baggrund af mortalitet og behov for intubation, at HC ikke så ud til at have nogen indflydelse på sygdomsforløbet.

Overlæge, forskningslektor Jens-Ulrik Stæhr Jensen, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »Mængden af myter om og holdninger til HC til behandling af COVID-19 er enorm – både voldsomt positive og negative udmeldinger florerer i dagspressen og på de sociale medier. Den kraft, hvormed holdningerne udtrykkes, er dårligt korreleret med kvaliteten af de tilgængelige data. De publicerede studier lider af fire meget alvorlige metodologiske problemer: 1) ukontrolleret design med stor risiko for bias by indication, selektionsbias og konfounding, 2) meget lille statistisk styrke, 3) toksisk dosis af HC og kontraindikationer til stede, 4) endpointvalg. Det omtalte studie er godt udført, omend anvendelse af selv meget avancerede statistiske teknikker ikke kan reducere de bias, som altid vil være til stede, når der ikke er tale om et randomiseret design. Undersøgelsen bør mane de mest skingre stemmer til ro: Det er usandsynligt at HC er løsningen på COVID-19, og det er også usandsynligt at HC i rette doser dræber patienter med COVID-19. Men spørgsmålet er fortsat: Er det gavnligt, neutralt, eller ligefrem skadeligt at give HC til indlagte patienter med COVID-19? Dette fremhæver forfatterne klogt, og de konkluderer – som NEJM-redaktionen: at det er meget presserende, at der fremkommer data fra korrekt designede, randomiserede placebokontrollerede studier til at danne grundlag for en unbiased og rigtig konklusion om effekten af HC ved COVID-19«.

Geleris J, Sun Y, Platt J. Observational study of hydroxy-chloroquine in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med 7. maj 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen