Content area

|

Hyperseksualitet karakteriseres af manglende regulering af intense, gentagne seksuelle impulser

Hyperseksualitet er tvangsmæssig seksuel adfærdsforstyrrelse, som kan være en primær lidelse, men kan også være sekundær til organisk eller psykiatrisk lidelse eller af behandlingen af denne.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

Seksualitet er en naturlig del af livet, men hos personer med hyperseskualitet kan adfærden blive så excessiv, at den kan forårsage lidelse og/eller give anledning til situationer, der kan være skadelige for dem selv eller andre. Statusartiklen af Geiker et al gennemgår evidensbaseret viden om baggrunden, diagnostikken og behandlingen af hyperseksualitet. Forfatterne konkluderer, at der findes størst evidens for behandling med kognitiv adfærdsterapi (KAT) og acceptance and commitment therapy (ACT), enten individuelt eller i gruppe.

Læs statusartikel
Hyperseksualitet
Katja Wium Geiker, Annamaria Giraldi, Karl Sebastian Johansson & Susanne Bengtson

Right side

af Christian Crüger | 08/05
1 Kommentar
af Lars Stig Andersen | 08/05
2 kommentarer
af Jacob Peter Philipsen | 03/05
2 kommentarer
af Nils Thorm Milman | 03/05
1 Kommentar
af Thora Gudrunardottir | 01/05
1 Kommentar
af Wojciech Zbigniew Pawlak | 01/05
2 kommentarer