Skip to main content

Igangsætning af fødsel ved ukompliceret overbåren graviditet

Ved overbåren graviditet nedsættes risikoen for perinatal død, hvis fødslen induceres allerede i uge 41.

foto: Colourbox
foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

30. mar. 2020
2 min.

Det skønnes, at 5-10% af alle graviditeter fortsætter til mindst uge 42, hvis man afventer det spontane forløb. Risici for både mor (obstetriske traumer og behov for sectio) og barn (placentainsufficiens, mekoniumafgang og foetal distress) stiger gradvist efter gestationsalder 40 uger med en meget kraftig stigning efter uge 42. WHO anbefaler induktion af fødsel ved uge 41, men det er uklart, om dette reducerer risici for mor og barn sammenlignet med en induktion i uge 42.

Et nyt svensk studie randomiserede gravide med ukompliceret graviditet og gestionsalder på 41 uger. Interventionsgruppen fik fødslen induceret umiddelbart, mens kontrolgruppen blev håndteret som vanligt, hvilket vil sige, at fødslen kun blev induceret, hvis den ikke var indtrådt i uge 42. Man havde planlagt at inkludere 10.038 deltagere, men styregruppen valgte af afbryde forsøget, da en interimanalyse viste, at antallet af perinatalt døde var nul blandt interventionsgruppens 1.381 deltagere og seks blandt kontrolgruppens 1.379 deltagere (p = 0,03).

Professor Niels Uldbjerg, Afdeling for Obstetrik og Gynækologi, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Resultatet af den nye undersøgelse understøtter den danske anbefaling fra 2011 om igangsætning af fødsel uge 41 og en halv frem for uge 42. To danske registerstudier har efterfølgende vist, at antallet af intrauterint døde faldt med ca. ti om året efter indførelsen af denne praksis. Dette er meget påfaldende, om end det ikke beviser kausal sammenhæng. Resultatet af det nye svenske studie var så markant, at det måtte afbrydes på baggrund af interimanalyse. Det er en svaghed, at perinatal død var et sekundært effektmål, altså et hypotesegenererende effektmål. Det primære effektmål, som studiet var designet til at teste, var et såkaldt composite outcome inkluderende 11 variabler, som ud over perinatal mortalitet blandt andet omfattede apgarscore under 7 efter 5 min, iskæmisk encefalopati, intracerebral blødning, kramper, mekoniumaspiration, behov for respiratorbehandling og lavt pH i navlesnorsblod. Studiet fandt ikke forskel mellem de to grupper – 2,2% vs. 2,4% – med hensyn til dette outcome«.

Wennerholm U-B,Saltvedt S, Wessberg A et al. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial. BMJ 2019;367:l6131.

Interessekonflikter: ingen