Skip to main content

Klinisk betydende effekt af remdesivir på forløbet af indlæggelseskrævende infektion med coronavirus

Remdesivir afkortede signifikant sygdomsforløbet i hele patientgruppen og reducerede dødelighed hos patienter med stort iltbehov.

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

25. maj 2020
2 min.

Remdesivir er et antiviralt stof, som inhiberer RNA-polymerase og in vitro har vist inhibition af severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Stoffet er primært udviklet til behandling af viral hepatitis. Resultater fra et meget omtalt og ventet internationalt forsøg med deltagelse af otte danske centre er netop blevet offentliggjort. Forsøgets foreløbige resultater blev offentliggjort i slutningen af april efter en interimanalyse, selv om forsøget da var fuldt rekrutteret, men uden komplet followup, da forskellen mellem effekten af den aktive behandling og placebo var for stor til, at man kunne lade forsøgsdeltagere fortsætte i placebobehandling. Over 1.000 patienter blev randomiseret til enten intravenøst givet remdesivir eller placebo i ti dage. I hele patientgruppen afkortede remdesivir sygdomsforløbet fra 15 til 11 dage, mens 14-dagesdødelighed blev reduceret fra 11,9% til 7,1% (Hazard ratio (HR) for død: 0,70 (95% konfidens-interval (KI): 0,47-1,04)). Blandt de patienter, som havde brug for ilt ved inklusion, var forskellen mellem effekten af remdesivir og placebo markant (HR for død: 0,22 (95% KI: 0,08-0,58).

Professor, overlæge Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, som var en af investigatorerne på studiet, kommenterer »ACTT-1 er – midt under en pandemi – årets medicinske gennembrud. Reduktionen i dødelighed på 78% for gruppen, der fik supplerende ilt, var overraskende høj og tegner lovende for de patienter med COVID-19-pneumoni og hypoksi, som der er flest af på hospitalerne. Ligeså overraskende var det dog, at der tilsyneladende ikke var en reduktion i dødelighed for gruppen af patienter, som fik respiratorbehandling på inklusionstidspunktet. Vi mangler nu at identificere en behandling, som hjælper de allersygeste patienter. En oplagt mulighed er, at man kombinerer remdesivir med et andet antiviralt eller et antiinflammatorisk lægemiddel. ACTT-2 er planlagt, og vil tilbyde remdesivir ± baricitinib (en januskinaseinhibitor-hæmmer) fra juni måned. Ligeledes er et studie af interleukin-6-hæmning næsten fuldt indrulleret, og resultaterne bliver snart tilgængelige. ACTT-1 var et vildt ridt; 1.063 patienter blev randomiseret på mindre end to måneder, og interimanalysen blev offentliggjort på en pressekonference. Sidstnævnte skabte usikkerhed. På den baggrund er alle præliminære data nu lagt ud. Den endelige analyse er klar inden for få uger – forventeligt med både flere svar og nye spørgsmål«.

Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE et al. Remdesivir for the treatment of COVID-19 – preliminary report. N Engl J Med 22. Maj 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: TB var investigator på studiet