Skip to main content

Klinisk forløb af svær COVID-19

Høj alder, høj SOFA-score og et D-dimerniveau over 1 µg/ml var prædiktorer for øget mortalitet blandt indlagte patienter med svær COVID-19.

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

18. mar. 2020
2 min.

Epicentret for coronavirus disease 2019 (COVID-19) forårsaget af SARS-CoV-2 var byen Wuhan i den kinesiske provins Hubei. I de seneste uger er der kommet flere artikler, som beskriver forløbet for de indlagte patienter på forskellige hospitaler i Wuhan. Artiklen af Zhou et al er en retrospektiv opgørelse over 191 hospitalsindlagte voksne patienter med bekræftet COVID-19, som enten blev udskrevet eller døde inden den 31. januar 2020. Artiklen fokuserer på prædiktorer for mortalitet og beskriver desuden virusudskillelsen blandt dem, som blev raske, og dem, som døde. Dødeligheden blandt de 191 indlagte patienter var 28%. Forfatterne konkluderer at høj alder (en median på 69 år blandt ikkeoverlevere), kronisk sygdom (hypertension, diabetes, hjertesygdom, KOL og kronisk nyresygdom) forudsiger øget risiko for død. Også kliniske og parakliniske tegn som hurtig respirationsfrekvens, høj SOFA-score, lymfopeni, højt LDH- og højt D-dimerniveau var prædiktorer for et alvorligt forløb. Patienterne udskilte coronavirus i gennemsnitligt 20 dage med en øvre grænse på 37 dage. Den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed for de overlevende var 22 dage.

Overlæge og klinisk lektor Gitte Kronborg, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Zhou et al giver et indtryk af, hvordan COVID-19 udvikler sig hos de mest syge. Det fremgår af opgørelsen, at de patienter, som er mest syge ved indlæggelsen, også har den største risiko for at dø. De fleste patienter blev først indlagt på 11.-dagen i deres sygdomsforløb og blev retrospektivt kategoriseret som værende generelt syge, alvorligt syge eller kritisk syge. Langt den største dødelighed lå blandt de kritisk syge. Blandt de 54 døde var 31 blevet respiratorbehandlet. Det fremgår ikke, om respiratorbehandling var blevet fravalgt eller ikke var en mulighed blandt de 23 øvrige døde. Om den beskrevne kinesiske population ligner de kommende mest syge danske patienter, er uvist, men ikke usandsynligt«.

Zhou F, Yu T, Du R et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 11. mar 2020 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen.