Skip to main content

Klinisk retningslinje for udredning og behandling af lipomer

Subkutane lipomer kan, uanset størrelsen, behandles på et lokalsygehus eller i en speciallægepraksis.
MR-skanningsbilleder af et intramuskulært lipom. Ugeskr Læger 2021;183:V12200950
MR-skanningsbilleder af et intramuskulært lipom. Ugeskr Læger 2021;183:V12200950

Redaktionen

1. nov. 2021
1 min.

Lipom er den hyppigste benigne bløddelstumor hos voksne og er ofte lokaliseret i subcutis på halsen, truncus og den proksimale del af ekstremiteterne. Statusartiklen af Keller et al beskriver kliniske retningslinjer for udredning og behandling. Forfatterne anfører, at UL-skanning er den foretrukne diagnostiske undersøgelse ved subkutane tumorer < 5 cm, mens MR-skanning bør foretrækkes ved bløddelstumorer > 5 cm. De konkluderer, at alle subkutane
lipomer kan, uanset størrelsen, behandles på et lokalsygehus eller i en speciallægepraksis.

Læs statusartikel
Udredning og behandling af lipomer
Johnny Keller, Anna Borgognoni, Flemming Brandt Sørensen et al