Skip to main content

Kræft hos ældre

Antallet af nye kræfttilfælde stiger støt år for år, og mere end halvdelen rammer aldersgruppen, der er over 70 år. I denne episode snakker vi med professor Kaare Christensen om kræft hos ældre. 

Kaare Christensen, professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet. Foto: Mie Brandstrup

Mie Brandstrup

29. jan. 2024
1 min.

I takt med, at der bliver flere ældre, og at vi som befolkning lever længere og længere, skal sundhedsvæsnet ruste sig til at behandle flere patienter – og dermed også flere tilfælde af kræft.

Der er især to hovedudfordringer i patienttilgangen til sundhedsvæsenet i de kommende årtier: antallet af patienter og de allerældste. For selvom der for mange ældre vil blive flere gode, sunde og aktive leveår, så vil der også blive flere år med sygdom.

Gæst: Kaare Christensen, professor og leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet.
Interview og tilrettelæggelse: Mie Brandstrup