Content area

|

Manglende vejledning til afmedicinering udgør en barriere for rationel farmakoterapi

Afmedicinering bør i højere grad indtænkes ved udvikling og opdatering af etablerede kliniske behandlingsvejledninger.
Danske kliniske behandlingsvejledninger
Forfatter(e)
Redaktionen

Begrebet afmedicinering betegner mere hensigtsmæssig brug af medicin, særligt blandt ældre patienter, herunder pausering, dosisreduktion og seponering. Formålet er at sikre, at patienter alene anvender den medicin, der er nødvendig, effektiv, sikker og i overensstemmelse med den enkeltes behandlingsmål. Statusartiklen af Lundby et al undersøger om råd til afmedicinering indgår i danske kliniske behandlingsvejledninger. Forfatterne konkluderer, at de eksisterende vejledninger indeholder meget begrænset anvisning af afmedicinering, hvilket udgør en barriere for rationel medicinering af de ældre.

Læs statusartikel

Afmedicinering i danske kliniske behandlingsvejledninger
Carina Lundby, Alaa Burghle, Jesper Ryg et al

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer