Skip to main content

Medikamenter med effekt på renin-angiotensin-aldosteron-systemet og infektion med SARS-CoV-2

Retrospektive opgørelser tyder ikke på, at behandling med angiotensinkonverterende enzym-hæmmere eller angiotensin II-receptorblokkere er associeret til mere alvorligt forløb af COVID-19.

NIAID
NIAID

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

11. maj 2020
02 min

Angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere hæmmer enzymet ACE og dermed omdannelsen af angiotensin I til angiotensin II, mens angiotensin II-receptorantagonister blokerer angiotensin II-type 1-receptoren. Medikamenterne har stor gavn i behandlingen af patienter med hypertension og hjertesvigt, men kan muligvis ændre lungecellernes ACE2-receptorer og dermed påvirke SARS-CoV-2-infektionspotentialet, da virus bruger denne receptor som indgangsport til cellerne. Derfor har der været en del spekulationer om, hvorvidt behandling med denne gruppe antihypertensiva har indflydelse på forløbet af SARS-CoV-2-infektionen. To nye studier, hvoraf det ene er fra Kina, og det andet er dansk og anvender data fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, er netop blevet publiceret. I det danske studie indgik der data fra 689 patienter, hvoraf 164 blev behandlet på intensivafdelingen eller døde. I begge studier fandt man ikke association mellem brug af hverken ACE-hæmmere eller angiotensin-II-receptoragonister og et svært forløb af sygdommen bedømt på overlevelsen eller behovet for intensiv behandling.

Professor emeritus Hans Ibsen kommenterer: »Hæmmere af renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)-inhibitorer er hovedhjørnestenen i behandling af hypertension og hjertesvigt. En angst for en mulig negativ virkning hos patienter, der er inficeret med SARS-CoV-2 synes med nye undersøgelser at være manet i jorden. Emnet har på rekordtid ført til publicering af indtil nu ca. 50 artikler ifølge PubMed. De nye danske data, som er refereret her, underbygger ligeledes, at der intet grundlag er for at foretage behandlingsændringer for RAAS-inhibitorer. Den nedenfor anførte artikel fra New England Journal of Medicine er ligeledes meget læseværdig med en række væsentlige key points«.

Li J, Wang X, Chen J et al. Association of renin-angiotensin system inhibitors with severity or risk of death in patients with hypertension hospitalized for coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection in Wuhan, China. JAMA Cardiol 2020 23. apr (e-pub ahead of print).

Holt A, Mizrak I, Lamberts M et al. Influence of inhibitors of the renin-angiotensin-system on risk of ARDS in Danish hospitalized COVID-19 patients. J Hypertens 2020. doi: 10.1097/HJH.0000000000002515 .

Vaduganathan M, Vardeny O, Michel T et al. Renin-angiotensin-aldosterone inhibitors in patients with COVID-19. N Engl J Med 2020;382:1653-59.

Interessekonflikter: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen