Skip to main content

Monoklonale antistoffer kan beskytte mod malaria i flere måneder

Enkel infusion af monoklonalt antistof var 75% til 88% effektiv til at forebygge infektion med Plasmodium falciparum

Anopheles myg. Foto: Colourbox
Anopheles myg. Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk 

12. jan. 2023
02 min

Selvom incidensen af malaria i dag er betydeligt lavere end for 20 år siden, udgør sygdommen fortsat en enorm sundhedsmæssig og økonomisk byrde i mange, især afrikanske, lande. Et nyt studie, som blev gennemført i malariasæsonen i Mali, undersøger sikkerhed og effekt af et monoklonalt antistof, CIS43LS, som retter sig mod P. falciparum-sporozoitter. I studiet blev i alt 330 deltagere randomiseret til tre behandlingsarme: placebo, lavdosis antistof (10 mg/kg) og højdosis antistof (40 mg/kg). Behandlingen blev givet som en enkel intravenøs infusion over 30 min. Deltagerne blev fulgt i 24 uger med regelmæssige blodudstryg for at monitorere incidens af P. falciparum-infektion. Forfatterne rapporterer signifikant færre malariainfektioner i de aktive behandlingsarme: 18% i højdosisarmen, 36% i lavdosisarmen og 78% i placeboarmen, hvilket svarer til en effektivitet af antistofbehandlingen på hhv. 88% og 75% i de to aktive behandlingsarme.

Overlæge Kim David, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Den faldende malariaincidens, der er observeret globalt over en 20-års periode frem til 2020, har været imponerende. Udviklingen bygger bl.a. på en næsten universel brug af ACT (artemisininkombinationsterapi), brug af insekticid imprægnerede myggenet og økonomisk udvikling. Fremgangen er dog gået tilbage de seneste år med en øgning i mortalitet, der først og fremmest er blevet relateret til COVID-19-epidemien. Den første malariavaccine er godkendt, og nye og bedre vacciner kan skimtes i horisonten, men flere innovative tiltag bydes velkommen. Kayentao et al viser i deres studie, at en enkelt infusion af et antistof kan nedsætte incidensen af malaria over en hel sæson. Det er et proof of concept-studie, hvor man har valgt voksne semi-immune til at demonstrere effekt snarere end målgruppen af børn og gravide kvinder med højere morbiditet og mortalitet. Nye studier er på vej, der skal demonstrere effekt af interventionen på målgruppen. Disse skal vise, om denne er praktisk anvendelig og kan konkurrere med andre interventioner, når økonomi og ressourcefordeling indgår i vurderingen«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen 

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen