Content area

|

Noninvasiv kapnografi på akutafdelingen vil kunne gavne nogle patientgrupper og reducere behovet for blodgasmålinger

Indførelse af noninvasiv kapnografi uden for intensivafdelingen vil gavne en række patientgrupper, men kræver både udstyr og tid til uddannelse og implementering.
© Skematisk kapnogram ved hhv. normal ventilation, hyperventilation, hypoventilation og hos patienter med bronkospasme.
Forfatter(e)
Redaktionen

I Danmark er der ikke tradition for at overvåge ændringer i CO2-partialtrykket i udåndingsluften (end-tidal CO2) med kapnografi uden for anæstesiafdelinger, intensivafdelinger og præhospitalt. Statusartiklen af Vassilieva & Andersen gennemgår måleteknikken og den bagvedliggende fysiologi og giver eksempler på patientgrupper, hvor onlinemonitorering af end-tidal CO2 med kapnografi giver fordele i forhold til gentagne blodgasanalyser.

Læs statusartikel
Anvendelse af kapnografi i akutafdelingen
Alexandra Vassilieva & Birgitte Riis Andersen

Right side

af Merete Stampe Mølberg | 18/10
2 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 18/10
4 kommentarer
af Jan Nielsen | 16/10
7 kommentarer
af Poul Erik Buchholtz | 16/10
1 Kommentar
af Poul Ole Eriksen | 16/10
2 kommentarer
af Christian Schlütter | 16/10
2 kommentarer
af Sven Felsby | 08/10
1 Kommentar