Skip to main content

Ny radioaktiv behandling af metastaserende kastrationsresistent prostatacancer

Internationalt studie viser langsommere progression og forbedret overlevelse ved behandling med 177Lu–PSMA-617, som udsender betapartikler, der dræber maligne celler med prostataspecifikt membranantigen.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

21. sep. 2021
2 min.

Med ca. 4.500 nye tilfælde og omkring 1.200 dødsfald hvert år er prostatacancer den næsthyppigste dødelige cancer blandt danske mænd. Selvom der i løbet af de seneste år er fremkommet mange nye behandlingsmodaliteter, forløber kastrationsresistent metastatisk sygdom (CRPC), defineret som progredierende sygdom til trods for testosteron i kastrationsniveauet, ofte dødeligt. Et nyt multinationalt studie med dansk deltagelse har undersøgt effekt af en metastasesøgende isotop 177Lu–PSMA-617, som binder sig til celler, som udtrykker prostataspecifikt membranantigen (PSMA) og udsender elektroner til det nærliggende mikromiljø. I alt 831 patienter med CRPC, som tidligere er blevet behandlet med taxaner og antiandrogener, blev randomiseret til infusioner af det aktive stof oven i den vanlige behandling (standard of care (SOC)). Forfatterne rapporterer signifikant forbedret progressionsfri overlevelse i den aktive behandling (8,7 mdr. versus 3,4 mdr. i SOC-gruppen) og forlænget medianoverlevelse (15,3 mdr. versus 11,3 mdr.).

Professor Jann Mortensen, Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, kommenterer: »Over 90% af CRPC-patienters tumorer overudtrykker PSMA og kan selekteres med PSMA-PET/CT. I alt 83% af de screenede patienter havde ikke kontraindikationer og kunne indgå i dette hidtil største randomiserede radionuklidterapistudie. Selvom tre fjerdedele havde fået ≥ 3 systemiske terapier inden studiet, opnåedes signifikant effekt, hazard ratio: 0,4-0,6, på overlevelsen og tid til progression samt livskvalitet og smerter. Bivirkningerne, hyppigst træthed, mundtørhed og kvalme, var relativt moderate: grad ≥ 3 hos 53% og 38% i de to grupper, så kun 12% måtte stoppe behandlingen. I modsætning til alfaemitter 223Ra-radionuklidbehandling, som kun gives til CRPC-patienter med knoglemetastaser, virker 177Lu–PSMA på alle typer PSMA-udtrykkende metastaser. I studiet havde 90% knoglemetastaser, 50% lymfeknudemetastaser og ca. 10% lever-/lungemetastaser. Baseret på dette studie og tidligere fase 1- og 2-studier søges behandlingen aktuelt godkendt i USA og snart i Europa«.

Sartor O, de Bono J, Chi KN et al. Lutetium-177–PSMA-617 for metastatic castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med (online 23. jun 2021).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Rigshospitalet og Aalborg og Aarhus Universitetshospitaler har deltaget i det internationale studie af 177Lu–PSMA-617.