Skip to main content

Nye antidiabetika og risiko for KOL-eksacerbationer

Registerstudie finder signifikant association mellem brugen af GLP-1 receptoragonister og SGLT-2 inhibitorer og nedsat eksacerbationsrisiko blandt patienter med KOL og diabetes.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

 

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

2. feb. 2023
2 min.

I dyrestudier har man observeret, at nyere antidiabetika kan reducere luftvejshyperreaktivitet og luftvejsinflammation, og enkelte kliniske undersøgelser har vist, at GLP-1-receptorantagonister kan forbedre lungefunktionen blandt overvægtige patienter med KOL. Et nyt registerstudie baseret på data fra engelske almen praksis undersøger associationen mellem brugen af disse stoffer og eksacerbationsrisiko hos patienter med både KOL og type 2-diabetes. Studiet sammenligner risikoen for moderate og svære KOL- eksacerbationer blandt patienter, som startede den antidiabetiske behandling med enten GLP-1-analoger, DPP-4-hæmmere eller SGLT-2-hæmmere overfor dem, som startede med sulfonylurinstoffer. Forfatterne rapporterer, at behandling med enten GLP-1-analoger eller SGLT-2-hæmmere, men ikke DPP-4-hæmmere, er associeret til en ca. 30% lavere risiko af svære indlæggelseskrævende KOL-eksacerbationer.

Professor, overlæge Ole Hilberg, Syddansk Universitet, kommenterer: »Det er et spændende solidt registerstudie, der indikerer, at behandling med disse stoffer giver færre eksacerbationer hos patienter med KOL. Specielt ville det være attraktivt at behandle overvægtige KOL-patienter med GPL-1-analogerne, som jo også er de nye slankemidler, hvis der ud over vægttab også var nedsat eksacerbationsrisiko. I et nyligt mindre studie med 40 patienter kunne vi dog ikke påvise en antiinflammatorisk effect af GLP-1-receptoagonisten liraglutid hos patienter med overvægt og KOL (Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2022;17:405-14). Registerstudiet af Pradhan et al er dog ganske interessant i forhold til, hvordan vi behandler vore KOL-patienter, som har type 2–diabetes, eller KOL-patienter med svær overvægt, hvor et vægtab kunne være indiceret.  Den basale mekanisme, der kan forklare en nedsat eksacerbationsrisiko, er dog indtil videre uafklaret«.

INTERESSEKONFLIKTER: OH har modtaget honorarer for undervisning, deltagelse i advisory boards og grants fra: AZ, BI, Novartis, MSD, NOVO, GSK, Sanofi, TEVA, ALK, Infucare indenfor de seneste tre år.