Skip to main content

Øget risiko for akut myokardieinfarkt og stroke i ugerne efter COVID-19

Landsdækkende svensk studie viser, at COVID-19 forhøjer risikoen for myokardieinfarkt og apopleksi 3-6 gange.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

26. okt. 2021
2 min.

Ved COVID-19 ses hyperinflammation og hyperkoagulation. Dyb venetrombose og lungeemboli er hyppige komplikationer til alvorlige forløb. Lavmolekylært heparin er derfor en vigtig del af standardbehandlingen af de indlagte patienter. Et nyt svensk landsdækkende registerstudie estimerer risikoen for akut myokardieinfarkt og iskæmisk stroke hos næsten 87.000 patienter, som i perioden fra 1. februar til 14 september 2020 havde COVID-19. De blev matchet med næsten 350.000 kontroller, som blev udvalgt på baggrund af samme alder, køn og bopæl. Med udgangspunkt i analyser, som ekskluderede den dag, hvor COVID-19-diagnosen blev stillet, konkluderes, at i de første to uger efter sygdomsdebuten var risikoen for begge events øget ca. 3,5 gange. I en lignende analyse, som dog medtog den dag, hvor COVID-19-diagnosen blev stillet, fandt forfatterne en risikoøgning på ca. 6,6 gange for myokardieinfarkt og 6,7 gange for iskæmisk stroke.

Ledende overlæge Magnus T. Jensen, Hjertemedicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, kommenterer: »Studiet fra Katsoularis et al viser en sammenhæng mellem COVID-infektion og øget risiko for iskæmiske kardiovaskulære events. Studiet, som baserer sig på svenske registerdata, er på linje med et lignende dansk studie, som fandt en tilsvarende sammenhæng ved brug af danske registre. Der er flere interessante pointer i det nye studie. Det vigtigste er, at det understøtter behovet for vaccination for at undgå COVID-19-infektion og ledsagende komplikationer. Studiet inkluderer mange personer og er veludført. Man skal dog være opmærksom på, at risikoen for akut koronarsyndrom kan være overestimeret, f.eks. ved at myokarditis, som vi er blevet opmærksom på kan være associeret med COVID-19, kan være blevet tolket som akut koronarsyndrom. Desuden har det ikke været muligt for forfatterne at adskille type 1-infarkt fra type 2-infarkt, som er henholdsvis myokardieskade på baggrund af plaqueruptur og myokardieskade på baggrund af utilstrækkelig iltforsyning til hjertet af andre årsager. Endelig skal man være opmærksom på, at risikoen for respiratorisk svigt hos personer med COVID-19 er langt højere end risikoen for kardiovaskulære hændelser«.

Katsoularis I, Fonseca-Rodríguez O, Farrington P et al. Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. Lancet 2021;398:599-607.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen