Skip to main content

Podcast: Vægtscreening af skolebørn

Rutinemæssig vejning af børn i skolealderen og den efterfølgende feedback om vægt kan have skadelige psykosociale konsekvenser, konkluderer forfatterne til systematisk review i Danish Medical Journal. Vi snakker med Julie Dam Jessen, der er KBU-læge almen praksis og en af forfatterne til artiklen.

Foto: Privat
Foto: Privat

Mie Brandstrup

4. dec. 2023
1 min.

Generationer af skolebørn er troligt troppet op hos sundhedsplejersken flere gange i løbet af deres skoletid for at blive målt og vejet, få testet synet og tale om sundhed og trivsel.

Men særligt turen på vægten kan være forbundet med ubehag og give et øget negativt fokus på kropstyper og vægt eleverne imellem.

Det viser et systematic review i Danish Medical Journal, der handler om psykosociale konsekvenser af vægtscreeninger af skolebørn.


Gæst: Julie Dam Jessen, læge i KBU, almen praksis.

Tilrettelæggelse: Mie Brandstrup.