Skip to main content

Respiratorisk syncytialvirusinfektion og hjertekomplikationer hos ældre

Influenzasygdom er kendt som en komplikationsgivende infektion hos ældre. Vores viden om samme for respiratorisk syncytialvirus (RSV) er endnu begrænset.

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

20. jun. 2024
2 min.

Infektion med RSV kan medføre svær respiratorisk sygdom. Betydningen af denne infektion hos ældre, hvad angår hjertekomplikationer, er betydeligt dårligere belyst. Et nyt studie med > 6.000 overvejende ældre personer indlagt med RVS-infektion forsøger at dokumentere de kardiale komplikationer.

Overlæge Carsten Schade Larsen, Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »I dette tværsnitsstudie fra USA blev der over fem RSV-sæsoner inkluderet 6.248 indlagte patienter på 50 år og derover med laboratoriebekræftet RSV-infektion. Heraf 56,4 % med kendt hjerte-kar-sygdom. Næsten en fjerdedel (22,4 %) fik en akut kardial komplikation, hyppigst hjertesvigt (15,8 %) efterfulgt af iskæmisk hjertesygdom (7,5 %), hypertensiv krise (1,3 %), ventrikulær takykardi (1,1 %) og kardiogent shock (0,6 %). Patienter med kendt hjertesygdom havde større risiko (33 % mod 8,5 %) for akutte kardiale komplikationer. 18,6 % havde behov for intensiv terapi, og 4,9 % døde under indlæggelsen. Patienter med kardiale komplikationer havde dobbelt så stor risiko for et alvorligt forløb. Studiet bekræfter, at RSV-infektion hos ældre er en alvorlig infektion og i lighed med influenza øger risikoen for kardiovaskulære events. Det er vigtigt at være opmærksom på dette hos ældre indlagt med RSV-infektion. Tidligere studier har vist, at patienter indlagt med RSV-infektion har større risiko for at komme på intensivafdeling eller dø, end patienter indlagt med influenza eller COVID-19 har. Det har siden 2023 været muligt at vaccinere ældre mod RSV og det er vigtigt at få afklaret, om vaccination mod RSV i lighed med influenzavaccination kan forebygge kardiovaskulære komplikationer, og hvilke risikogrupper der bør tilbydes vaccination«. 

Interessekonflikter Cheflæge, Danske Lægers Vaccinations Service, Honorar for undervisning: AstraZeneca, GSK, Pfizer, Takeda. Deltagelse i advisory board: Bavarian Nordic, Moderna, MSD, Takeda.