Content area

|

Tirzepatid til behandling af type 2-diabetes

I et åbent studie medførte ugentlig injektion af tirzepatid en bedre glykæmisk kontrol og et større vægttab end ugentlig injektion af semaglutid.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

I de seneste år har den medicinske behandling af type 2-diabetes mellitus (T2DM) gennemgået en fantastisk udvikling. Ny vigtig gruppe medikamenter er GLP-1-receptoragonister (GLP-1-RA) som semaglutid, som ud over at fremme den glukosestimulerede insulinsekretion hæmmer ventrikeltømningshastigheden og reducerer appetit og fødeindtagelse. En ny medikamentgruppe under udvikling er stoffer som tirzepatid, som kombinerer en GLP-1-RA-effekt sammen med et gastrisk inhibitorisk polypeptid (GIP)-molekyle. Kombinationen gør, at den blodsukkernedsættende effekt kun er til stede ved forhøjede blodglukoseværdier, hvilket nedsætter risikoen for hypoglykæmi. Nyt multinationalt åbent studie har sammenlignet effekten af tre forskellige doser af tirzepatid med én dosis af semaglutid hos næsten 1.900 patienter med T2DM.

Professor Sten Madsbad, Endokrinologisk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Tirzepatid er en såkaldt dual agonist af inkretinhormonerne GLP-1 og GIP, der administreres en gang om ugen subkutant. Tirzepatid 15 mg reducerede efter 40 ugers behandling HbA1c fra 8,3%: 67 mmol/mol, med 2,3%: 25 mmol/mol, mod 1,86%: 19 mmol/mol, med GLP-1-RA semaglutid. Dette medførte, at 46% vs. 19% opnåede normal HbA1c < 5,7%: 39 mmol/mol. Reduktionen i vægt fra 93,7 kg var 11,2 kg vs. 5,7 kg med semaglutid. Flere havde bivirkninger fra mave-tarm-kanalen med tirzepatid, og flere stoppede behandlingen sammenlignet med semaglutid: 8,5% vs. 4,1%. Hvorfor tirzepatid er så effektiv til at reducere HbA1c og vægten sammenlignet med en GLP-1-RA alene er uafklaret. Tirzepatid vil bidrage til at forbedre den glykæmiske kontrol og til at reducere vægten sammenlignet med aktuelle behandlingstilbud og derved udsætte insulinbehandling hos patienter med T2DM. Tirzepatids effekt på hjerte-kar-sygdomme sammenlignes aktuelt over for GLP-1-RA dulaglutid. Andre studie undersøger tirzepatid som behandling af overvægt og som behandling af nonalkoholisk steatohepatitis. Hvornår tirzepatid vil blive markedsført i Danmark er på nuværende tidspunkt uafklaret«.

Frías JP, Davies MJ, Rosenstock J et al. Tirzepatide versus semaglutide once weekly in patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2021;385:503-15.

INTERESSEKONFLIKTER: SM har deltaget i advisory boards for AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Meyers Squibb, Eli Lilly, Intarcia Therapeutics, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi Aventis. Modtaget honorar for foredrag fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Meyers Squibb, Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi Aventis og modtaget forskningsstøtte fra Novo Nordisk, Boehringer Ingelheim.

Blad nummer: 

Right side

af Flemming Amter | 19/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar
af Johan Tommy Robert Wallentin | 14/10
1 Kommentar
af Kristian Valbak | 11/10
2 kommentarer