Skip to main content

Udvikling af type 2-diabetes hos kvinder med tidligere gestationel diabetes

Kvinder med gestationel diabetes har en ca. ti gange højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end raske gravide.
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Peter Lange plange@dadlnet.dk

26. maj 2020
2 min.

Gestationel diabetes mellitus (GDM) defineres som nedsat glukosetolerans, der debuterer i graviditeten. GDM medfører øget morbiditet for mor og barn i graviditeten samt perinatalt og ses ved 3-4% af alle graviditeter. I et nyt systematisk review med en metaanalyse søger man at estimere risikoen for, at kvinder med GDM udvikler type 2-diabetes senere i livet. Forfatterne har medtaget 20 studier med mindst et års opfølgning omfattende ca. 68.000 kvinder med GDM og over en million kontrolpersoner. De fandt, at den absolutte risiko for at udvikle type 2-diabetes var ca. 16% hos kvinder med GDM, hvilket svarer til en ca. ti gange højere risiko end hos kvinder uden GDM under graviditeten.

Forskningsleder Allan Arthur Vaag, Steno Diabetes Center, Region Hovedstaden, kommenterer: »De normale fysiologiske ændringer i graviditeten inkluderer udvikling af relativt svær insulinresistens i andet og tredje trimester, hvilket er den direkte årsag til udvikling af GDM hos prædisponerede kvinder. I metaanalysen bekræftes opfattelsen af GDM som værende en tidlig manifestation af type 2-diabetes i graviditeten. GDM behandles typisk med livsstilsintervention med sund kost og fysisk aktivitet, og undersøgelsen understreger betydningen af, at kvinderne efter fødslen, også når sukkertoleransen er normaliseret, fortsætter med en sund diabetesforebyggende livsstil. Herudover er det af afgørende betydning, at kvinder med kendt GDM-diagnose screenes for udvikling af manifest type 2-diabetes 2-3 måneder efter fødslen samt årligt herefter. Selvom denne anbefaling allerede er gældende i de fleste lande, heriblandt Danmark, overholdes dette ikke altid, hvorfor der er grund til indskærpelse af den kliniske praksis på området. Metaanalysen viser, at sammenhængen mellem GDM og risikoen for type 2-diabetes er nogenlunde ens for alle etniciteter, samt at risikoen for type 2-diabetes er stor blandt kvinder med tidligere GDM allerede fra de første år efter graviditeten. Børn født af kvinder med GDM har ligesom deres mødre også en øget risiko for udvikling af type 2-diabetes, og GDM-diagnosen er således en mulighed for forebyggelse af type 2-diabetes i to generationer«.

Vounzoulaki E, Khunti K, Abner SC. Progression to type 2 diabetes in women with a known history of gestational diabetes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2020;369:m1361.

Interessekonflikter: AAV ejer aktier i AstraZeneca, herudover ingen.